-A +A

Kalite Sistemi ve Belgeler

TÜBİTAK UME Kalite Politikası

TÜBİTAK UME, ulusal ve uluslararası alanda üstlenilen sorumluluğun bilinci ile bilimsel araştırmalar yapan ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir kuruluş olarak;

· Paydaşlarımızın taleplerini zamanında ve eksiksiz karşılayarak, gelecekteki beklentilerine odaklı, en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,

· TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 17034 ve AQAP-2110 gerekliliklerini karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen kalite yönetim sistemi ile hizmet vermeyi,

· Sürekli gelişimi sağlanan ve sorumluluklarının bilincinde olan personel ile kurumsal faaliyetleri kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirmeyi,

· Şeffaflık, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmayı,

· Çalışan memnuniyeti göz önünde bulundurularak kurumsal hedeflere birlikte ilerlemeyi

taahhüt eder.

TÜBİTAK UME tarafından verilen kalibrasyon/deney ve sertifikalı referans malzemelerin üretimi hizmetleri, Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamındadır. TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar“ ve ISO 17034  "Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standartlarının gerekliliklerine uygun olarak sürdürülmektedir.

Uluslararası Karşılıklı Tanına Düzenlemesi’ne (CIPM MRA) göre, kalibrasyon ve ölçüm sonuçlarını raporlamak amacıyla TÜBİTAK UME tarafından düzenlenen belgeler, 100’den fazla ülke tarafından tanınmaktadır. 14 Ekim 1999 tarihli düzenleme metni ve imzalayan ülkelerin listesi ile bu düzenleme çerçevesindeki güncel bilgiye https://www.bipm.org/en/cipm-mra/ adresi üzerinden erişilebilir.

CIPM MRA gereği olarak, Enstitümüzün yönetim sistemi ile kalibrasyon, deney ve referans malzeme ürerimi faaliyetlerinin uygunluğu, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komite’si (TC-Q) tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiye    https://www.euramet.org/technical-committees/tc-q/ adresinden ulaşılabilir.

Bunlara ek olarak, Enstitümüzün kalibrasyon ve deney hizmetlerinin büyük bir bölümü, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0034-K (kalibrasyon) ve AB-0092-T (Deney) akreditasyon numarası ile, Referans malzeme ürerimi faaliyetleri ise, ISO 17034 standardına göre AB-0001-RM akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon belgeleri ile akreditasyon kapsamlarına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.

( Akreditasyon No: AB-0034-K , AB-0092-T , AB-0001-RM )

    

 

ISO 9001 Belgeleri