-A +A

Elektrokimya Laboratuvarı

TÜBİTAK UME Elektrokimya Laboratuvarı’nın temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde elektrokimya alanına giren endüstriyel, yasal ve bilimsel faaliyetlerin doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulması, destek sağlanması ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesidir. TÜBİTAK UME Elektrokimya Laboratuvarı çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Birincil seviyede pH ve iletkenlik ölçümlerinin yapılması ve sertifikalı referans malzemelerinin üretimi,
  • Elektrokimyasal ölçüm alanında kimya, gıda, çevre ve sağlık gibi sektörler için gerekli olan yeterlilik testleri ve eğitimlerin düzenlenmesinde görev alma,
  • Elektrokimya alanında gerçekleştirilen uluslararası karşılaştırmalara ve projelere katılım sağlanması,
  • Farklı laboratuvarlar tarafından üretilen sertifikalı referans malzemelerin bileşenlerinin tayini için birincil elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
  • İyonik veya moleküler haldeki bazı analitlerin tayinine ilişkin elektrokimyasal sensör ve yöntem geliştirilmesi,
  • Biyolojik öneme sahip maddelerin (virüs, antikor, kimyasal bazı maddeler) tayinine ilişkin elektrokimyasal sensör ve yöntem geliştirilmesi,
  • Potansiyometrik titrimetri ve kulometrik ölçümler

 

Fotoğraflar