-A +A

Elektromanyetik Laboratuvarı

Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility, EMC); elektriksel veya elektronik cihazların kendi elektromanyetik ortamında çevresiyle uyumlu çalışabilme kabiliyetidir. Üretilen her elektrik, elektronik veya elektromekanik cihaz, kullanıcı hizmetine sunulmadan önce çevresine, beslendikleri elektrik güç hatlarına veya bağlı bulundukları veri iletim hatlarına istenmeyen girişim sinyalleri yaymadığı, aynı zamanda çevresinden, beslendikleri elektrik güç hatlarından veya bağlı bulundukları veri iletim hatlarından etkilenmediğini belirlemek amacıyla EMC deneylerinin uygulanması gerekmektedir.

Elektromanyetik Laboratuvarı’nda akredite olarak askeri ve ticari EMC deneylerinin yapılabildiği farklı boyutlarda iki adet yarı yansımasız oda, 2 adet ekranlı oda bulunmaktadır. Ayrıca EMC deneylerinde ve elektromanyetik kirlilik ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibrasyonlarının gerçekleştirildiği tam yansımasız oda ve açık saha deney alanı da yer almaktadır. 

 

Fotoğraflar