-A +A

Organik Kimya Laboratuvarı

Organik Kimya Laboratuvarı tarafından; organik kimya alanında ölçümlerin kalitesini ve ölçümlerin ülke çapında izlenebilirliğini sağlamak amacına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu amaçla yöntem geliştirme ve metot validasyonu çalışmaları yürütülmekte ve yeni ölçüm metotları için belirsizlik değerleri hesaplaması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan kimyasal ölçümlerin izlenebilirliğini ve sonuçlarının uluslararası alanda karşılaştırılabilirliğini sağlamak için metrolojik hiyerarşi içerisinde uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.

2003 yılında kurulan Organik Kimya Laboratuvarı 2006 yılından bu yana; Türkiye'de dağıtılan tüm akaryakıtlara eklenen Ulusal Markeri üretmek, dağıtmak ve kontrol etmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile işbirliği yapmaktadır.

Uluslararası düzeyde, Organik Kimya Laboratuvarı kendi uzmanlık alanında Türkiye'yi temsil etmektedir. Bu kapsamda, FP7-EMRP proje ortaklıkları, EURAMET TC-MC ve CIPM CCQM temsilcilikleri yürütülmektedir. Uluslararası karşılaştırmalara katılım ve anahtar karşılaştırma veritabanında CMC (Kalibrasyon ve Ölçüm Kabiliyetleri) tablolarının yayınlanması ile uluslararası arenada metrolojik yeterlilik sağlanmış bulunmaktadır.

Fotoğraflar