-A +A

KİMYA GRUBU

KİMYA GRUBU LABORATUVARLARI

TÜBİTAK UME Kimya Grubu; Biyoanaliz Laboratuvarı, Gaz Metrolojisi Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Elektrokimya Laboratuvarı ve Referans Malzemeler Laboratuvarı olmak üzere 6 farklı laboratuvar ile hizmet vermektedir. Kimya Grubu Laboratuvarları’nda ilgili alanlarda metot geliştirme çalışmaları yoğun olarak yapılmakta olup kimyasal ölçümlerde metot validasyonu ve ölçüm belirsizliklerinin hesaplanması konularında yurt içi ve yurt dışı eğitimler verilmektedir. Kimyasal ölçüm veya test yapan laboratuvarların performanslarının belirlenmesi ve takibinde önemli bir rol oynayan yeterlilik testleri yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaçlar ve laboratuvarların talepleri de dikkate alınarak yılda iki defa düzenlenmekte ve raporlanmaktadır. TÜBİTAK UME Kimya Laboratuvarları’nda yapılan Ulusal Marker Projesi ile petrol kaçakçılığını önlemek amacıyla EPDK tarafından uygulanmakta olan Ulusal Markerin tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve doğru ve güvenilir bir biçimde ölçümü yapılmaktadır. Böylece akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine büyük katkıda bulunulmaktadır. Kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen uluslararası projeler ile Kimyasal Metrolojisi alanında bilgi değişimi başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ülke ve dünya genelindeki laboratuvarların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sertifikalı referans malzeme üretimi ISO Guide 34 kalite sistemine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. BIPM nezdinde faaliyet gösteren Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm Komitesi (CIPM) tarafından TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Kimya Grubu Avrupa Birliği Ulusal Metroloji Enstitüleri (EURAMET) Kimyasal Metroloji Teknik Komitesi (TC-MC) ve Madde Miktarı Danışma Komitesi (CCQM) altında yer alan kimyasal metroloji komitelerine katılımı dolayısıyla CCQM’e tam üyedir. Ayrıca, tıbbi laboratuvarların izlenebilirliği için oluşturulan “Ortak Komite”nin de tam üyesi olarak görev almaktadır.