-A +A

Kütle Laboratuvarı

SI temel biriminden biri olan kütle birimi kilogramı “kg” oluşturmak, muhafaza etmek ve iletimini sağlamak Kütle Laboratuvarı’nın temel görevidir. Kütle biriminin mümkün olduğunca küçük ölçüm belirsizliğiyle elde edilmesi sadece endüstriyel uygulamalar ve yasal metroloji için önemli olduğu kadar bilimsel araştırma içinde önemlidir. Ayrıca fiziksel türetilmiş büyüklükler olan kuvvet, basınç ve yoğunluk birimleri de yüksek doğrulukla kütle biriminin oluşturulmasına bağlıdır. Kütle biriminin oluşturulması ve iletimi birincil seviye kütle standartlarının yardımıyla sağlanmaktadır. Birincil seviye kütle standartlarının oluşturulmasında Türkiye’nin 54 No’lu ulusal kilogram prototipi kullanılarak, uluslararası kilogram prototipine izlenebilirlik sağlanmaktadır. 1 kg birincil seviye standartlardan başlayarak, kütle biriminin alt ve üst katları gerçekleştirilmektedir.  Kütle Laboratuvarı’nın birincil seviye standartlarıyla; kendi referans standartları, yasal metrolojide kullanılan verifikasyon ofislerinin referans standartları, endüstrinin referans standartları, TÜRKAK akrediteli laboratuvarlarının referans standartları ve diğer enstitülerin referans standartları kalibre edilmektedir. Kütle Laboratuvarı tarafından yapılan ölçümlerin doğruluğu uluslararası karşılaştırmalarla garanti altına alınmıştır.

Fotoğraflar