-A +A

Güç ve Enerji Laboratuvarı

Güç ve Enerji Laboratuvarı ülke içinde gerçekleştirilen AC güç ve enerji ölçümleri ile AC gerilim ve AC akım oran ölçümlerinin uluslararası metroloji sistemine entegrasyonunu sağlamakla görevlidir. Bu amaçla ulusal standartları oluşturma, muhafaza etme, uluslararası karşılaştırma ölçümleri ile ölçümlerin doğruluk seviyesinin uluslararası alanda tanınmasını sağlama, ulusal standartlara izlenebilirliği kalibrasyon hizmeti yoluyla ülke içinde ikinci ve daha alt seviyedeki laboratuvarlara aktarma ve ülke gereksinimleri doğrultusunda Ar-Ge proje faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarda başta güç ve enerji ölçüm cihazları, elektrik sayacı, ölçü akım ve gerilim transformatörü olmak üzere, geniş bir yelpazede kalibrasyon hizmeti verilmektedir.AC güç ve enerji ölçümleri, 30 V - 500 V gerilim ve 0,01 A - 120 A akım aralığında ve 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda, tüm AC güç ölçümleri 22 mW/VA (22 ppm) ile 200 mW/VA (200 ppm) arasında değişen belirsizlikle yapılmaktadır. AC Akım Oranı ölçümleri 5/5 A - 5000/5 A aralığında, AC Gerilim Oranı ölçümleri ise 3 kV - 36 kV aralığında gerçekleştirilmektedir. Oran hatası ve faz kayması ölçümleri, 50 ppm belirsizlikle sağlanmaktadır. AC Güç Birimi dünyada olduğu gibi Güç ve Enerji Laboratuvarı’nda da,  “Sayısal Örnekleyici Wattmetre” olarak da adlandırılan AC Güç Ölçüm Standardı ile primer seviyede elde edilmektedir. AC Güç Ölçüm Standardı kullanılarak elde edilen AC Güç doğruluğu, kalibrasyon vasıtasıyla laboratuvarda mevcut olan güç ölçüm cihazlarına ve bu cihazlar kullanılarak da müşteri cihazlarına aktarılmaktadır. AC Akım Oranı izlenebilirliği, referans akım komparatörü ve akım transformatörü karşılaştırma köprüsü kullanılarak primer seviyede, AC Gerilim Oranı izlenebilirliği ise standart gerilim transformatörü ve gerilim transformatörü karşılaştırma köprüsü kullanılarak ikinci seviyede sağlanmaktadır.

Fotoğraflar