-A +A

Yönetim Kurulu

BAŞKAN        

Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
TÜBİTAK UME
Enstitü Müdürü

ÜYELER

Adnan SAYGILI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bakan Müşaviri

Hakkı KARABÖRKLÜ 
Ticaret Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür V.

Kemal AKAR
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi