-A +A

Basınç Laboratuvarları

BASINÇ LABORATUVARI

Basınç Laboratuvarı, basınç metrolojisi konusunda kütle ve türetilmiş büyüklükler kapsamında BIPM / CMC (Kalibrasyon ve Ölçüm Kabiliyetleri) tablolarında toplam 10 adet ölçüm büyüklüğü ile yer almaktadır. 

Basınç Laboratuvarı’nda hidrolik ve pnömatik basınç ortamlarında mutlak (absolute) ve bağıl (relative) basınç ölçümleri yapılmaktadır. Basınç ölçümleri pnömatik (azot veya hava ile çalışan) sistemlerde laboratuvarda mevcut 20 adet pistonlu basınç standardı (dead weight) kullanılarak, 20 Pa - 100 MPa aralığında, yaklaşık (25-44) ppm belirsizlik değeri ile gerçekleştirilmektedir. Hidrolik basınç ölçümleri ise 15 adet pistonlu basınç standardı (dead weight) kullanılarak, (0,8 – 500) MPa aralığında, yaklaşık (49-110) ppm belirsizlik değerinde gerçekleştirilmektedir.

Basınç Laboratuvarı’nda referans cihaz ve sistemler olarak, birincil seviye basınç ölçüm cihazları olarak da bilinen pistonlu basınç standartları (dead weight tester) kullanılmaktadır. Basınç Laboratuvarı, 44’ü aşkın referans cihaz ve sistemleri ile alanında yüksek teknolojiye sahip cihaz ve sistemlerle donatılmış laboratuvarlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca kalibrasyonu yapılacak test cihazının belirsizliği göz önünde bulundurularak, kalibrasyonlarda  yüksek doğrulukta basınç kalibratörleri de kullanılmaktadır.

Basınç Laboratuvarı tarafından basınç metrolojisi, pistonlu basınç standartları metrolojisi, pistonlu basınç standartlarının kalibrasyonları, analog ve sayısal göstergeli basınç ölçerlerinin, basınç transmitterlerinin ve transduserlerinin kalibrasyon metotları ve belirsizlik hesapları konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. İlgili kuruluşların anahtar teslim laboratuvar kurma ve laboratuvar akreditasyonu aşamasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Basınç Laboratuvarı Ölçüm Yetenekleri;

Mutlak basınç                    :5·103 Pa - 7·106 Pa

Pnömatik bağıl basınç        :20 Pa - 2·10Pa

Hidrolik bağıl basınç         :8·105 Pa - 5·108 Pa

Negatif bağıl basınç           :(-0,95·105) Pa - (-1,5·103) Pa 

pnömatik izlenebilirlik.jpg hidrolik izlenebilirlik.jpg
Pnömatik standartlar izlenebilirlik zinciri      Hidrolik standartlar izlenebilirlik zinciri

         

Fotoğraflar