-A +A

Kuantum Metroloji Laboratuvarı

Kuantum Metroloji Laboratuvarı, 2017 yılında başlayan Kalkınma Bakanlığı destekli TÜBİTAK UME Araştırma Altyapısı Yenileme ve Geliştirme Projesi kapsamında kurulmaya başlanmış, 2018 yılı içerisinde TÜBİTAK UME organizasyon şemasında yerini alarak faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Uluslararası Birimler Sistemi’ndeki (SI) birimlerin yeniden tanımlanması sürecinde TÜBİTAK UME’nin yetkinliklerinin devamlılığı ve geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamak için yürütülen diğer faaliyetlerle birlikte Kuantum Metroloji Laboratuvarı da önemli bir rol oynamaktadır. Kurulumu devam eden altyapı direnç, gerilim ve akım standartlarının üretimi ve karakterizasyonu yoluyla “kuantum metrolojik üçgen” yapısının oluşturulmasına ek olarak, sıcaklıkta “kuantum nokta termometreleri”, “Coulomb blokaj termometreleri” üretim ve ölçümünde de kullanılabilecek, aynı zamanda manyetizma, optoelektronik, yüksek frekans metrolojisi ve nanometroloji alanlarında da enstitüye ve ülkeye yeni imkanlar kazandıracaktır.

UME Kuantum Metroloji laboratuvarı, kuantum SI standartları için üretim ve ölçüm yeteneklerine sahip olmanın yanı sıra temel araştırmalarda aktif olmak üzere tasarlanmıştır. Laboratuvarın, süperiletken elektroniği ve katı-hal kübitleri, yarıiletken nanoyapılarda kuantum yük ve spin taşınımı, elektronik ve iletişim için III-V tabanlı yüksek hızlı cihazlar, nanomanyetizma ve spintronik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda aktif olması planlanmıştır.