-A +A

MEKANİK GRUBU

MEKANİK GRUBU LABORATUVARLARI

Mekanik ölçüm alanları ile ilgili olarak 9 farklı ana faaliyet kapsamında kümelenmiş olan Akustik, Akışkanlar, Basınç, Boyutsal, Elektrodinamik, Hacim-Yoğunluk-Viskozite, Kuvvet, Kütle ve Vakum Laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarların bazılarının altında ise çeşitli alt laboratuvarlar yer almakta olup; Akustik Laboratuvarları altında akustik, titreşim, ultrasonik ve yer çekim ivmesi laboratuvarları, Akışkanlar Laboratuvarları altında sıvı akışkan, gaz akışkan ve hava hızı ölçümleri laboratuvarları, Boyutsal Laboratuvarları altında mastar blokları ve interferometrik ölçümler, açı ölçümleri, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri ve nano metroloji, geometrik standartlar ve form ölçümleri, üç boyutlu ölçümler (koordinat metrolojisi), topografik ve endüstriyel ölçümler laboratuvarları, Kuvvet Laboratuvarları altında kuvvet, sertlik ve tork laboratuvarları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mekanik Grubu Laboratuvarları, ülkemizde en yoğun şekilde faaliyet gösteren makine, otomotiv ve gemi imalat sektöründeki ihtiyaç duyulan çalışmalara doğrudan katkı yaparak ülke ürünlerinin kalitesinin artırılmasında büyük görev üstlenmektedir. Grup içerisinde özellikle uluslararası seviyede sağlık, enerji, çevre ve endüstrinin problemleri ve insanlığın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik EMRP, EMPIR v.b. Avrupa Birliği destekli projelerde çalışılmaktadır. Özellikle sağlıkta kullanılan teşhis-tedavi cihazlarının kalibrasyonunda,  kanser tedavisinde kullanılan sistemlerin geliştirilmesinde, mekanik büyüklüklerin dinamik ölçümlerinde, mikro akışkan ölçümlerinde sürdürülen önemli projelerde yer alınılarak biliminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.