-A +A

TÜBİTAK UME Akreditasyonu

Kalibrasyon Sertifikası

Enstitümüzde kalibrasyon hizmetleri, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar“ standardının gerekliliklerine uygun olarak sürdürülmektedir.

TÜBİTAK UME, Uluslararası Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi’ne (CIPM MRA) taraf kuruluş olup, Enstitümüzün müşterilere sunduğu hizmetlerle ilgili Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun (BIPM) Anahtar Karşılaştırma Veri Tabanında (KCDB) kalibrasyon hizmetleri ile ilgili 400’ün üzerinde kalibrasyon ve ölçüm yeteneği (CMC) verisi bulunmaktadır. KCDB’de yayınlanmış CMC kapsamındaki kalibrasyon hizmetleri için TÜBİTAK UME’nin düzenlediği Kalibrasyon Sertifikaları CIPM MRA’ya taraf 100’ün üzerindeki ülkenin ulusal metroloji enstitü tarafından tanınmaktadır.

CIPM MRA gereği olarak, Enstitümüzün yönetim sistemi ile kalibrasyon, deney ve referans malzeme ürerimi faaliyetlerinin uygunluğu, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komite’si (TC-Q) tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiye https://www.euramet.org/technical-committees/tc-q/qms-review-process/ adresinden ulaşılabilir.

Bunlara ek olarak, Enstitümüzün kalibrasyon hizmetlerinin büyük bir bölümü, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0034-K akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. TÜBİTAK UME’nin akreditasyon sertifikası ile akreditasyon kapsamına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.

 

Deney Raporu

Enstitümüzde deney hizmetleri, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar“ standardının gerekliliklerine uygun olarak sürdürülmektedir.

TÜBİTAK UME, Uluslararası Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi’ne (CIPM MRA) taraf kuruluş olup, Enstitümüzün müşterilere sunduğu hizmetlerle ilgili Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun (BIPM) Anahtar Karşılaştırma Veri Tabanında (KCDB) deney hizmetleri 150’ye yakın kalibrasyon ve ölçüm yeteneği (CMC) verisi bulunmaktadır.

KCDB’de yayınlanmış CMC kapsamındaki deney hizmetler için TÜBİTAK UME’nin düzenlediği Deney Raporları CIPM MRA’ya taraf 100’ün üzerindeki ülkenin ulusal metroloji enstitü tarafından tanınmaktadır.

CIPM MRA gereği olarak, Enstitümüzün yönetim sistemi ile kalibrasyon, deney ve referans malzeme ürerimi faaliyetlerinin uygunluğu, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komitesi (TC-Q) tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiye https://www.euramet.org/technical-committees/tc-q/qms-review-process/ adresinden ulaşılabilir.

Bunlara ek olarak, Enstitümüzün deney hizmetlerinin büyük bir bölümü, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0092-T akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. TÜBİTAK UME’nin akreditasyon sertifikası ile akreditasyon kapsamına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.

 

Referans Malzeme Sertifikası

TÜBİTAK UME tarafından verilen referans malzemelerin üretimi hizmeti, ISO 17034 "Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardının gerekliliklerine uygun olarak sürdürülmektedir.

TÜBİTAK UME, Uluslararası Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi’ne (CIPM MRA) taraf kuruluş olup, Enstitümüzün müşterilere sunduğu referans malzeme üretimi hizmetleri de düzenleme kapsamındadır.

CIPM MRA gereği olarak, Enstitümüzün yönetim sistemi ile kalibrasyon, deney ve referans malzeme ürerimi faaliyetlerinin uygunluğu, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komitesi (TC-Q) tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiye https://www.euramet.org/technical-committees/tc-q/qms-review-process/ adresinden ulaşılabilir.

Bunlara ek olarak, Enstitümüzün referans malzeme ürerimi faaliyetleri, ISO 17034 standardına göre AB-0001-RM akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. TÜBİTAK UME’nin akreditasyon belgesi ile akreditasyon kapsamına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.

 

TÜBİTAK UME Tarafından Düzenlenen Belgelerin Uluslararası Geçerliliği

TÜBİTAK UME tarafından verilen kalibrasyon, deney ve referans malzeme üretimi hizmetleri, TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamında olup, Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar“ ve ISO 17034 "Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standartlarının gerekliliklerine uygun olarak sürdürülmektedir.

TÜBİTAK UME’nin taraf olduğu Uluslararası Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi’ne göre, kalibrasyon ve ölçüm sonuçlarını raporlamak amacıyla Enstitümüz tarafından düzenlenen belgeler, 100’den fazla ülke tarafından tanınmaktadır. 14 Ekim 1999 tarihli düzenleme metni, düzenlemeyi imzalayan ülkelerin listesi ve bu düzenleme çerçevesindeki güncel bilgiye https://www.bipm.org/en/cipm-mra/ adresi üzerinden erişilebilir.

CIPM MRA gereği olarak, Enstitümüzün yönetim sistemi ile kalibrasyon, deney ve referans malzeme ürerimi faaliyetlerinin uygunluğu, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komitesi (TC-Q) tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiye https://www.euramet.org/technical-committees/tc-q/qms-review-process/ adresinden ulaşılabilir.

Bunlara ek olarak, Enstitümüzün kalibrasyon ve deney hizmetlerinin büyük bir bölümü, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0034-K (kalibrasyon) ve AB-0092-T (Deney) akreditasyon numarası ile, referans malzeme ürerimi faaliyetleri ise, ISO 17034 standardına göre AB-0001-RM akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. TÜBİTAK UME’nin akreditasyon belgeleri ile akreditasyon kapsamlarına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.

Ülkemizde akreditasyon sisteminden sorumlu kuruluş olan TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA, MRA) imzalamış olduğundan, TÜBİTAK UME tarafından TÜRKAK akreditasyon markası ile düzenlenen belgelerin bu açıdan da uluslararası alanda geçerliliği vardır.