-A +A

EMPIR Safest Workshop Duyurusu

Konu: EMPIR Safest Workshop Duyurusu

20 - 21 Ağustos 2024. tarihleri arasında, EMPIR Safest projesinin çıktılarının yer aldığı Akışkan Metrolojisi alanında çevrimiçi (online) bir atölye çalışması (workshop) yapılacaktır.

Safest projesinin genel amacı, karayolu ve deniz taşımacılığında gerekli olan güvenilir yakıt tüketimi ölçümlerini sağlayarak ulaşım sektöründe ileri akış metrolojisi için temel oluşturmaktır. Proje sonuçları, akış ölçerlerin operasyonel koşullara daha yakın karakterizasyonlarına ve yakıt özelliklerinin akış ölçümlerine etkisinin daha iyi değerlendirilmesine olanak tanıyarak, ulaşım sektöründe inovasyonu teşvik edecek ve sürdürülebilir alternatif ulaşım yakıtlarının artırılmış kullanımını destekleyecektir. Ayrıca, sonuçlar uygun emisyon hesaplamalarına katkıda bulunacaktır. Bu atölye çalışmasında (workshop), projenin bulguları ve çıktıları sunulacaktır.

Konular arasında şunlar yer alacaktır:

  • Dinamik akış değişikliklerini gerçekleştirme ve ölçme teknolojileri
  • Transport özelliklerinin akış ölçer performansına etkisi
  • Test sıvısı ve akış ölçerler arasındaki etkileşimin simülasyonu
  • Seçili alternatif ve sentetik yakıtların geniş bir basınç ve sıcaklık aralığında yoğunluk/viskozite/ses hızının belirlenmesi
  • Ticari inline viskometreler/yoğunluk ölçerlerin değerlendirilmesi

Proje süresi: Eylül 2021 – Ağustos 2024

Bu proje, Avrupa Metroloji Araştırma Programı EMPIR kapsamında bir ortak araştırma projesidir.

Detaylı bilgi ve kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayınız. 

https://www.ptb.de/empir2020/safest/the-project/

28.05.2024