-A +A

Frekans Ölçümü Karşılaştırması Duyurusu

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da özellikle belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK’lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olan ve/veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının, frekans ölçümü karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak bir LAK’ın düzenlenmesi planlanmıştır.

Katılımınızla ilgili olarak www.ume.tubitak.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığından ulaşabileceğiniz “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu”muzu doldurduktan sonra 21.04.2024 tarihine kadar ume@tubitak.gov.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

TÜBİTAK UME
Zaman-Frekans Laboratuvarı
 

NOT: Karşılaştırmanın teknik protokolü ve ölçüm tarihleri, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.
Karşılaştırma kodu: UME-G1ZF-24-01

04.03.2024