-A +A

İnfüzyon Pompası Analizörü Yeterlilik Testi Duyurusu

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da özellikle belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili karşılaştırmalara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olan ve/veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının, İnfüzyon Pompası Analizörü karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak bir Yeterlilik Testi (YT) düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu Yeterlilik Testi aşağıda belirtilen ölçüm büyüklüklerinde İnfüzyon Pompası Analizörü'nün ölçümünü kapsamaktadır.

Hacim Ölçümleri (25 ml ve 45 ml), Akış Ölçümleri (75 ml/h, 100 ml/h ve 830 ml/h), Basınç Ölçümleri (5 psi , 10 psi, 20 psi, 30 psi, 40 psi)

Katılımınızla ilgili olarak www.ume.tubitak.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığından ulaşabileceğiniz “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu”muzu doldurduktan sonra 30/09/2022 tarihine kadar ume@tubitak.gov.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

TÜBİTAK UME 
Medikal Metroloji Laboratuvarı
NOT:  Yeterlilik Testi'nin teknik protokolü ve ölçüm tarihleri, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.

15.09.2022