-A +A

Kısmi Boşalma (PD) Ölçümleri Yeterlilik Deneyi

Bilindiği üzere; TÜRKAK tarafından akredite olmak isteyen ve verilmiş olan akreditasyonu sürdürmek isteyen laboratuvarlar, teknik yeterliliklerini göstermek ve bu yeterliliği izlemek için gerekli çalışmaları yapmaktan sorumludur. Yeterlilik testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar, test ve ölçüm yapan laboratuvarların performansının belirlenmesinde önemli bir araçtır ve laboratuvarın kendi performansını diğer laboratuvarlarla karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. Laboratuvar akreditasyonu sırasında laboratuvarın yeterlilik testlerinden elde ettiği sonuçlar da değerlendirmelerde kullanılmaktadır. ISO/IEC 17025:2017 standardına göre laboratuvarlar, mümkün ve uygun olduğu durumlarda sonuçlarını diğer laboratuvarların sonuçlarıyla karşılaştırarak kendi performansını izlemelidir. Bu izleme; planlanmalı, gözden geçirilmeli ve yeterlilik deneylerine ve/veya yeterlilik deneyi dışında laboratuvarlar arası karşılaştırmalara katılımı ile gerçekleştirilmelidir.

Bu kapsamda, TÜBİTAK UME Yüksek Gerilim Laboratuvarı tarafından özellikle deney alanında akredite olmak isteyen veya mevcut akreditasyonlarını sürdürmek isteyen laboratuvarlara yönelik “Kısmi Boşalma (PD) Ölçümleri Yeterlilik Deneyi” organize edilmiştir.

2021 yılının 2. çeyreğinde başlayacak olan yeterlilik deneyi organizasyonu ile ilgili detaylara, yeterlilik deneyi protokolüne ve başvuru formuna .https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/lak/kismi-bosalma-pd-olcumleri-yeterlilik-deneyi  linkinden ulaşılabilir.

22.03.2021