-A +A

Medikal Metroloji Alanlarında Yeterlilik Testi Duyurusu

Konu : Medikal Metroloji Alanlarında Yeterlilik Testi Duyurusu

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da özellikle belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili karşılaştırmalara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olan ve/veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının, karşılaştırma ihtiyaçları dikkate alınarak aşağıdaki alanlarda Yeterlilik Testleri (YT’leri) düzenlenmesi planlanmıştır.

1.    Defibrilatör Kalibratörü
2.    Elektriksel Güvenlik Analizörü
3.    Elektrocerrahi Analizörü
4.    Gaz Akış Analizörü
5.    Hasta Simülatörü
6.    İnfüzyon Pompası Analizörü
7.    NIBP Simülatörü
8.    Pulse Oksimetre (SpO2) Simülatörü
9.    Ultrasonik Güç Ölçer
10.  Vaporizatör Kalibratörü

Katılımınızla ilgili olarak www.ume.tubitak.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığından ulaşabileceğiniz “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu”muzu doldurduktan sonra ume@tubitak.gov.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

TÜBİTAK UME 
Medikal Metroloji Laboratuvarı
NOT: Yeterlilik Testi'nin teknik protokolü ve ölçüm tarihleri, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.

 

05.12.2023