-A +A

Plastiklerde Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Analizi Yeterlilik Testi Çalışması

“Malzemelerde termal analiz yöntemleri” konusunda özellikle akredite deney laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirebilmeleri adına ülkemizdeki ihtiyaç dikkate alınarak “DSC-Diferansiyel taramalı kalorimetre” alanında aşağıda belirtilen yeterlilik testi çalışmalarının düzenlenmesi planlanmıştır.

1.    DSC Analizi:  Erime noktası ve entalpisi tayini, ISO 11357-3 ve ASTM D3418 (Termoplastik)
2.    DSC Analizi: Camsı geçiş sıcaklığı, ISO 11357-2 ve ASTM D3418 (Thermoplastik)

2021 yılı Eylül ayında gerçekleşecek olan yeterlilik testlerine katılım için web sayfamızın “Hızlı Erişim” başlığından ulaşılabilecek “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu” doldurulup ume@tubitak.gov.tr ve  ume.yeterliliktesti@tubitak.gov.tr adreslerine gönderilerek başvuru yapılabilir.
 

08.06.2021