-A +A

Platin Direnç Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırması Duyurusu

TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı Platin Direnç Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırması düzenliyor.

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT), kalibrasyon / test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmede en önemli  araçtır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardında ve ilgili TÜRKAK rehber dokümanlarında  da belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK ’lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Bir karşılaştırmanın en önemli özelliği, karşılaştırmaya katılım sağlamış olan laboratuvarın kapsam belirsizliğini destekleyecek nitelikte olmasıdır. Bu sebeple TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı tarafından, ülke içinde akredite kalibrasyon laboratuvarlarının sıcaklık ölçümlerindeki güvenilir ve düşük belirsizliği hedefleyen karşılaştırma ihtiyacı göz önüne alınmıştır. Bu sebeple Platin Direnç Termometre kalibrasyonu alanında tüm sıcaklık aralığını kapsayacak iki farklı LAK organize edilmesine karar verilmiştir.

Bu karşılaştırmalardan ilki düşük ve orta sıcaklık bölgesini kapsayacak şekilde -80 °C ile 200 °C aralığında düzenlenecektir.

İkinci karşılaştırmanın hedefi yüksek sıcaklık bölgesi olup, 0 °C ile 650 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilecektir.

Böylelikle sıcaklık metrolojisinin endüstriyel anlamda en düşük belirsizliğe sahip ölçüm cihazı olan, Platin Direnç Termometreler ile ilgili tüm sıcaklık aralığı kapsanmış olacaktır.

Karşılaştırmalara katılım sağlayacak laboratuvarların 28.01.2021 tarihine kadar başvuru formunu doldurarak ume@tubitak.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. TÜBİTAK UME İnteraktif sipariş sistem kayıtları bulunan katılımcılar, bu bölümden LAK başvuru formunu doldurup başvurularını yapabilirler.

11.11.2021