-A +A

Zaman Aralığı (Kablo Gecikmesi) Ölçümü Karşılaştırma Duyurusu

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da özellikle belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK’lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olan ve/veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının, zaman aralığı ölçümü karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak bir LAK’ın düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu karşılaştırma, üç adet kablonun gecikmesinin ölçümlerini (ortalama: 30 ns, 90 ns ve 140 ns) kapsamaktadır.
 
Katılımınızla ilgili olarak www.ume.tubitak.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığından ulaşabileceğiniz “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu”muzu doldurduktan sonra 15/09/2022 tarihine kadar ume@tubitak.gov.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

TÜBİTAK UME 
Zaman-Frekans Laboratuvarı

NOT: Karşılaştırmanın teknik protokolü ve ölçüm tarihleri, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.

24.06.2022