-A +A

AB Destekli Projelere TÜBİTAK UME İmzası

Avrupa Metroloji Ortaklığı Programı (EPM) kapsamında ülkemizin yer almaya hak kazandığı 14 projenin 12’sine imza atan TÜBİTAK UME aynı zamanda daha önceki programlara göre yeni program için ulusal katkı taahhüdünü de %50 oranında artırmayı başardı.

EPM kapsamındaki 2 aşamalı 2022 çağrı süreci sonunda 14 projeye adını yazdıran ülkemiz daha önceki yıllarda yürütülmüş AB destekli metroloji programlarındaki TÜBİTAK UME’nin önemli katkı yaptığı başarı performansıyla ulusal katkı taahhüdünü 18 Milyon Avro olarak Avrupa Komisyonu’na bildirdi.

Avrupa Metroloji Ortaklığı başlıklı yeni program, 2014’ten beri sürdürülen AB destekli Avrupa Metroloji ve İnovasyon Araştırma Programının son aşamasında 2022 yılında UFUK Avrupa Çerçeve Programı kapsamında resmi olarak yürürlüğe girmişti.

Ülkemizdeki metroloji ekosistemine katkı vermeye devam eden TÜBİTAK UME, sağlık alanında 3, Entegre Avrupa Metrolojisi alanında 5, Normatif alanında 1 ve Araştırma Potansiyeli alanında 3 olmak üzere 1’inde yürütücü göreviyle dahil olduğu toplam 12 projeyle Avrupa metroloji sistemindeki yön verici yerini de perçinledi. TÜBİTAK UME koordinatörlüğünde Araştırma Potansiyeli alanında sunulmuş olan “Brinell-Vickers-Knoop Sertliği İz Ölçümleri için İzlenebilirlik” başlıklı proje bağımsız hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alanında en yüksek puanlanan proje oldu.

Biyoanaliz, Medikal Metroloji, Termodinamik, Optik, Sıcaklık, Akustik, Basınç, Zaman ve Frekans, Uzunluk, Sertlik, RF ve Mikrodalga, Elektromanyetik gibi birbirlerinden çok farklı disiplinlerde proje ortağı olan TÜBİTAK UME, Avrupa’da metrolojinin her alanındaki yetkinliğini bir kez daha ispatlamış oldu.

TÜBİTAK UME’nin dahil olduğu projelerde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve TÜBİTAK MAM Medikal Biyoteknoloji Araştırma Grubu da proje ortağı olarak yer alırken Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (TENMAK NÜKEN) de Normatif alanında 2 farklı projede yer alma başarısını elde etti.

Proje sözleşmelerinin müzakereleri sonrası tüm açıklanan projelerin resmi olarak Mayıs-Haziran 2023 döneminde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TÜBİTAK UME’nin yeni yürürlüğe giren program kapsamındaki her bir çağrıda dahil olduğu proje sayısını artırarak Avrupa Birliği projelerindeki başarılarının bir sonucu olarak bir önceki program olan Avrupa İnovasyon ve Araştırma için Metroloji Programı’na (EMPIR) göre ulusal katkı payını %50 oranında yukarı taşıması metroloji dünyasında prestij olarak büyük anlam taşıyor.

20.01.2023