-A +A

TÜBİTAK UME İlk Ticarileşen Teknoloji Transferini Gerçekleştirdi

TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı ve Sıcaklık Laboratuvarı tarafından hayata geçirilen Kızıl Ötesi Kulak Termometresi (IRET) Referans Kalibrasyon Sisteminin Yeditepe Üniversitesi’ne teknoloji transferi TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ve Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO)  iş birliğiyle gerçekleştirildi.

TÜBİTAK UME’nin ilk teknoloji transferi olması açısından önem kazanan Kızıl Ötesi Kulak Termometresi (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına TÜBİTAK tarafından Yeditepe Üniversitesi’ne Fizik Bölümü Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı’nda (YUKAL) kullanılmak üzere lisanslandı.

Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan kızılötesi kulak termometrelerinin kalibrasyonları izlenebilirlik zinciri dahilinde yapılamamaktaydı. Bu kalibrasyonlar için TÜBİTAK UME’de yerli imkanlar kullanılarak kalıcı bir ölçüm sistemi kurmak ve bu alanda prototip taşınabilir ölçüm cihazları da yaparak araştırmalara katılmak amacıyla başlanan proje ilk teknoloji transferinin gerçekleşmesiyle meyvesini vermiş oldu. 

Kulak zarından yayılan ısıl ışınımını dalgaboyu cinsinden ölçerek sıcaklık birimine dönüştüren kızıl ötesi kulak termometreleri, özellikle hijyenik ölçümlerin önem kazandığı pandemi döneminde geleneksel termometrelerin aksine dokunmadan ölçüm yapabilmesi açısından daha da önem kazanmış durumda.

İlgili standartlara uygun, yerli ve özel üretimle kurulan bu sistem sayesinde piyasada bulunan kızılötesi kulak termometrelerinin kalibrasyonları ülkemizde artık izlenebilirlik zinciri dahilinde yapılabilecek.

Hastaneler, kalibrasyon laboratuvarları, araştırma merkezleri ve özel şirketler tarafından da kullanılabilecek bu sistemle portatif kalibratör üretimi de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca diğer ülkelerle metroloji projelerinde ortak araştırma olanaklarının kazandırılması gibi artıları da olan sistemin kullanımıyla bu alandaki kalibrasyonların ülke sathına yaygınlaştırılması da sağlanmış olacak.
 

 

 

24.08.2020