-A +A

TÜBİTAK UME Özbekistan'a Zaman ve Frekans Laboratuvarı Kurdu

Özbekistan Ulusal Metrolojisi Enstitüsü (UzNIM)'de TÜBİTAK UME’nin katkılarıyla Zaman ve Frekans Laboratuvarı kuruldu.

TÜBİTAK UME’nin bilgi birikimini paylaşarak gerçekleştirdiği bu kurulumda; laboratuvarın tasarımı, laboratuvarda kullanılacak cihazların yazılımı, otomasyon sisteminin kurulması, ilgili cihazların kalibrasyonu, eğitim gibi alanlarında destek verildi. UzNIM Zaman ve Frekans Laboratuvarı’nın ikili karşılaştırmalarla uluslararası alana entegrasyonu sağlandı. 

6 Kasım 2023 tarihinde Özbekistan Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde Zaman ve Frekans Laboratuvarı'nın açılışı ilgili bakanlık ve daire başkanlarının temsilcileri ve sektör uzmanlarının katılımıyla yapıldı.

Aynı gün, "Ulusal zaman ve frekans birimi standardı ile Ulusal Zaman Ölçeği UTC (UZ)'nin oluşturulması ve ekonomik sektörlere doğru yasal zamanın sağlanması" konulu seminere TÜBİTAK UME uzmanları, ilgili bakanlık ve kurumlar ile cep telefonu operatörü uzmanları katıldı.

Özbekistan Ulusal Metroloji Enstitüsü Başkanı Saidoripov Lazizbek ve TÜBİTAK UME Müdür Vekili Doç. Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ 2023-2024 yıllarında metroloji alanında bilimsel ve teknik işbirliğinin uygulanmasına ilişkin yol haritası anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmayla önümüzdeki yıl içerisinde UzNIM’de yeni laboratuvarların kurularak ortak çalışmaların yapılması gerçekleşecek.

Ayrıca ÇETİNTAŞ’a, Özbekistan Ulusal Metroloji Enstitüsü laboratuvarları, bilimsel ve yenilikçi projelerin uygulama ortağı INNO - yenilikçi eğitim ve üretim teknoparkının bilimsel faaliyetleri ve teknik yetenekleri hakkında bilgi verildi.

Fotoğraflar

06.11.2023