-A +A

TÜBİTAK UME ve BIPM Arasında "Güvenli Gıda ve Yem Metrolojisi" Kapsamında Yeni Anlaşma

BIPM ve TÜBİTAK UME, "Güvenli Gıda ve Yem Metrolojisi" konulu BIPM Kapasite Geliştirme ve Bilgi Transferi (CBKT) programını tetrasiklin materyalleri üzerinde planlanan faaliyetlerle gıdalardaki veteriner ilaç kalıntılarının ölçümünü içerecek şekilde genişletmek için bir anlaşma imzaladı.

Tetrasiklinler, veterinerlikte yaygın olarak kullanılan ve ortak bir temel yapıya sahip geniş spektrumlu bir antibiyotik bileşikleri grubu. Tüketicinin bu bileşiklerin düşük seviyelerine uzun süre maruz kalmasının potansiyel sağlık riskiyle ilgili endişeler nedeniyle, bir çok ülkede et, balık, süt, yumurta ve bal dahil olmak üzere hayvansal kaynaklı gıdalarda tetrasiklin kalıntılarının varlığına yönelik izleme programları bulunuyor.

Bu projeyle, TÜBİTAK UME üretim tesislerini ve teknik uzmanlığını dört aday saf tetrasiklin referans materyali grubu hazırlamak için kullanacak. Ayrıca BIPM Kimya Bölümü, CBKT programındaki TÜBİTAK UME ve diğer ortaklarla işbirliği içinde, qNMR tekniği ve her bir materyalin kütle dengesi karakterizasyonuna dayalı ölçüm kılavuzları geliştirecek ve yayınlayacak. Proje kapsamında bu alandaki yeteneklerini geliştirmek isteyen ulusal metroloji enstitülerine bilgi aktarım faaliyetleri için saflık değerlendirme yönergeleri ve materyalleri de sunulacak.

Proje sonunda TÜBİTAK UME, ortaklık faaliyeti çerçevesinde geliştireceği dört referans malzemeyi bu alanda araştırma yapan ve ölçüm hizmeti veren laboratuvarların çalışmalarında kullanmak üzere ürün portföyüne dahil edecek.

TÜBİTAK UME, BIPM Kapasite Geliştirme ve Bilgi Transferi (CBKT) programına başlangıcından itibaren araştırmacı, laboratuvar imkanı ve eğitim desteği de dahil olmak üzere önemli düzeyde katkı sağlıyor.

 

 

 

 

15.06.2020