-A +A

TÜBİTAK UME’den SRM Üretiminin Millileştirilmesi Çalıştayı 

Mili Teknoloji Hamlesi kapsamında ülkemizde Sertifikalı Referans Malzeme (SRM) üretiminin yerli ve milli kaynaklarla sağlanabilmesi ve bu alanda yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmesi amacıyla 19 Ocak 2023 tarihinde TÜBİTAK UME’nin koordinasyonunda ve ev sahipliğinde “SRM Üretiminin Millileştirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

SRM üretiminde rol alabilecek bu konuda faaliyet gösteren kamu kurumlarının ana aktörlerini bir araya getiren çalıştayda sektörel ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilerek ortak akıl zemininde projelerin geliştirilmesi yönünde ilk adımlar atıldı.

34 farklı kurum ve kuruluştan 100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı çalıştayda özellikle ölçüm kalitesini güvence altına alma amacı doğrultusunda uygun referans malzemelerin kullanımı adına yapılacak farkındalık çalışmaları ve çoğu yurt dışı kaynaklı bu malzemelerin yerli ve milli olarak üretimi olasılıkları masaya yatırıldı.

Çalıştayda sertifikalı referans malzeme üretiminin bütüncül bir şekilde ele alınarak ithal edilen SRM’lerin yerli milli olarak üretilmesi ve ilerleyen süreçte Türkiye’nin bu alanda da sürdürülebilir ve rekabetçi ihracatçı konuma gelmesi yolunda kamu ve özel sektör arasında mevcut iş birliğinin artırılması ve iş bölümü yapılarak kaynakların verimli bir biçimde kullanılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Halen neredeyse tamamı ithal edilen sertifikalı referans malzemelerin kamu ve özel sektörler olanaklarının birleştirilerek yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi adına mihenk taşı niteliği taşıyan çalıştayda ülkemizin ilk akredite SRM üreticisi olarak TÜBİTAK UME’nin deneyimleri, altyapı ve ürün portföyüyle öncülük ve eşgüdüm için başlattığı çalışmalara destek verilmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraflar

20.01.2023