-A +A

TÜBİTAK UME’nin AB Destekli Projelerdeki Etkinliği Devam Ediyor

TÜBİTAK UME’nin Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan “İnovasyon ve Araştırma için Avrupa Metroloji Programı” (EMPIR) 2019 çağrıları kapsamında katılım sağladığı projeler yürütülmeye başlandı. 

2020 yılında başlayacak olan 11 projeden (4’ü Enerji, 3’ ü Normatif, 2’si Çevre ve 2’si Araştırma Ağı çağrı konularında) 1’i yürütülmeye başlandı. Diğer 10 projenin yürütülmesine ise yıl içerisinde başlanacak. 

TÜBİTAK UME’nin ortak olarak katıldığı 11 proje:

•    Yüksek verimli enerji dönüşümü için elektrikli çelik saclardaki manyetik kayıpları metrolojisi (HEFMAG)
•    Geleceğin enerji iletimi için metroloji (FutureEnergy)
•    Gelişen fotovoltaik (PV) uygulamalarına yönelik metroloji (Metro-PV)
•    Biyoyakıtların analizi için yeni metrolojik metotlar (BIOFMET)
•    İklim ile ilgili uçucu organik bileşikler için metroloji (MetClimVOC)
•    İklimle ilgili eylem ve düzenlemeler için kararlı izotop metrolojisi (STELLAR)
•    Kompozit ve kombine dalga şekilleri ile yüksek gerilim testlerinin standardizasyonu için destek (HV-com²) 
•    Güç kalitesi ölçümleri için ölçüm transformatörlerinin doğruluğunu değerlendirmek için ölçüm yöntemleri ve test prosedürleri (IT4PQ)
•    LED lambalar, armatürler ve modüllerin test yöntemleri için standartlarının revizyonu ve genişletilmesi (RevStdLED)
•    Kuantum Teknolojileri Avrupa Metroloji Ağı için destek (EMN-Quantum) 
•    Gelişmiş Üretim Avrupa Metroloji Ağı için destek (AdvManuNet)

iMERA, iMERA+ ve EMRP programlarını takiben başlatılan EMPIR programı 2020 yılında açıklanan son çağrılar ile 2024 yılında sona erecek. Ufuk 2020 ardından 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan Ufuk Avrupa programı kapsamında kurgulanan Metrolojide Avrupa Ortaklığı Programı (EMP) ile projelerin desteklenmeye devam edileceği öngörülüyor.
 

01.06.2020