-A +A

Eğitim

Eğitim gereksinimi duyan firma veya kuruluşların başvurması durumunda TÜBİTAK UME, programlı veya kuruluşun talebi doğrultusunda program dışı eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler genellikle laboratuvarların yaptıkları kalibrasyonlar ve ölçümler ile ilgili olup, özel olarak, TÜBİTAK UME' de yapılmayan ancak endüstrinin gereksinim duyduğu kalibrasyon ve ölçümlerle de ilgili olabilmektedir. Eğitimlerde TÜBİTAK UME laboratuvarları kullanılmakta ve eğitim sonunda "Katılım Sertifikası" verilmektedir.

Ürün kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri üretimin her kademesinde hassas ve doğru ölçme işlemlerinin gerçekleşmesini saglamaktır. Bu unsur gözönüne alındığında, ölçme ve kalibrasyon faaliyetlerinde personel eğitiminin ve konuyla ilgili alınan eğitim kalitesinin önemi dikkati çekmektedir.

Enstitümüz ülke genelinde, metroloji alanında ihtiyaç duyulan etkin ve doğru bilgi transferini gerçekleştirmeye yönelik kalibrasyon ve danışmanlık hizmetlerine parelel olarak eğitim hizmetleri sunmaktadır. Başta belirsizlik hesapları ve akreditasyon eğitimleri olmak üzere farklı alanlarda laboratuvar eğitimleri, konusunda uzman kişiler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

TÜBİTAK UME uluslararası alanda edindiği bilgi ve tecrübeyi ulusal platforma taşımada sürekli bir gelişme süreci içerisinde bulunmaktadır. Bu süreci hızlandırmada en etkin parametrelerden biri, ülke endüstrisinin konuyla ilgili beklenti ve taleplerini belirleyerek, bu beklentileri karşılayacak kaliteli eğitimlerin verilmesini sağlamaktır.