-A +A

İleriye Yönelik Çalışmalar

Hacim, Yoğunluk ve Viskozite metrolojisi alanına giren endüstriyel, yasal ve bilimsel faaliyetlerin doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulması, destek sağlanması ve gerekli çalışmaların projelendirilerek yürütülmesi ile ülkenin Hacim, Yoğunluk ve Viskozite metrolojisi alanındaki ihtiyaçları sağlanmaya devam edilecektir.

  • Salınım-tip yoğunluk ölçer ile yüksek sıcaklık ve basınçta sıvı yoğunluklarının belirlenmesi
  • Birincil seviye olarak sertifikalı referans sıvıların yoğunluklarının belirlenmesi
  • Standart Newtonian sıvıların kinematik viskozite değerlerinin zamanla değişiminin incelenmesi ve kalibrasyon sürelerin tayinine yönelik çalışmalar ve birincil seviye viskozite referans standartları ve çalışma standartlarının oluşturulması planlanmaktadır.