-A +A

İleriye Yönelik Çalışmalar

Basınç Laboratuvarları’nda;

  • Pistonlu basınç standartlarında efektif alan ve basınç deformasyon katsayısının boyutsal ölçümler yardımı ile belirlenmesine yönelik olarak hesap algoritmalarının geliştirilmesi,
  • Dinamik basınç ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi, basınç laboratuvarında birincil seviye dinamik basınç ölçüm sisteminin kurulması,
  • 1 GPa ve üstü seviyesinde izlenebilir ölçümler için gerekli alt yapının sağlanması için çalışmalara başlanması,