-A +A

Laboratuvar Altyapısı

Kuvvet, sertlik ve tork ölçümlerinin izlenebilirliği UME’de bulunan birincil seviyedeki kuvvet sertlik ve tork standardı makineleri ile sağlanmaktadır.

Kuvvet Laboratuvarı’nda 0,5 N ile 3000 kN ölçüm aralığında 6 farklı kuvvet standardı makinesi (KSM) bulunmaktadır. 200 N, 600 N, 11 kN ve 110 kN kapasiteli 4 ayrı KSM ölü ağırlıklarla kuvvet oluştururken 1100 KN kapasiteli KSM,  ölü ağırlıkları kullanarak manivela ile büyüterek kuvvet oluşturmaktadır. KSM ile 3000 kN kapasiteli, KSM ise UME’de kalibre edilen referans kuvvet dönüştürücüleri kullanarak hidrolik büyütme ile kuvvet  oluşturmaktadır.

Ayrıca, (0-100) kN ölçüm aralığında karşılaştırma yöntemine göre piezo elektrik kuvvet dönüştürücülerin sürekli kalibrasyonu hizmeti verilmektedir.

 

Sertlik Laboratuvarı’nda birincil seviyede Rockwell ölçeklerini elde edebilen Rockwell sertlik standardı makinesi bulunmaktadır. Brinell ve Vickers ölçüm skalaları tek bir makinede birincil seviye Brinell-Vickers sertlik standardı makinesi ile gerçekleştirilir. Bunlar haricinde Vickers ve mikrovicker sertlik skalaları için ayrı ayrı 2 farklı sertlik standardı makinesi bulunmaktadır. Serlik ölçümleri için çok gerekli olan bir sistem de Rockwell ve Vickers Sertlik Uç Kalibrasyon Sistemi UME Sertlik Laboratuvarı’nın önemli altyapılarından biridir.

Tork Laboratuvarı’nda 5 N∙m ile 1000 N∙m aralığında birçok ölçüm aralığını gerçekleştirebilen birincil seviye ölü ağırlıklı tork standardı makinesi bulunmaktadır. Ayrıca 3000 kN∙m kapasiteye kadar izlenebilirliğini Almanya Metroloji Enstitüsü’nden (PTB) alan tork kalibrasyon sistemine ek olarak birçok referans tork dönüştürücü ve tork anahtar kalibrasyon düzeneklerinin kalibrasyonlarında kullanılan referans tork kalibrasyon sistem ve dönüştürücüleri bulunmaktadır.