-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Doç. Dr. Hüseyin SÖZERİ (Laboratuvar Sorumlusu)

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından 1988 yılında ODTÜ Fizik Bölümü’ne girmiştir. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl araştırma görevlisi olarak yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1996 yılında “YBCO yüksek sıcalık süperiletkeninin I-V özelliklerine manyetik alan ve sıcaklığın etkisi” başlıklı çalışması ile tamamlamıştır. 1997 yılında TÜBİTAK UME Manyetik Laboratuvarı’nda araştırıcı olarak işe başlamıştır. 2002 yılında “Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerde Manyetik Akı Dinamiği” konusunda doktora çalışmasını tamamladı ve 2006 yılında Katı Hal ve İstatistiksel Fizik alanında Doç. unvanını aldı. Yüksek sıcaklık süperiletken malzemelerin manyetik özellikleri, katı-yumuşak manyetik malzemeler, nano yapılı süperparamanyetik malzemeler, manyetik jeller, radar soğurucu malzemeler konularında SCI indeksçe taranan dergilerde yayınlanmış 200’e yakın makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, SCI-indeks kapsamında çeşitli dergilerin hakem listesinde yer almaktadır.  TÜBİTAK – Taral projelerinin değerlendirilmesinde görev almaktadır.

 

Doç. Dr. Uğur TOPAL (Laboratuvar Sorumlusu Vekili)

Dr. Uğur TOPAL lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırası ile 1995, 1997 ve 2003 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden almıştır. 1995-1999 yılları arasında o dönemde kurulma aşamasında olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1999 yılından itibaren TÜBİTAK UME’de araştırmacı olarak görev yapmaktadır.   Uluslararası saygın dergilerde basılmış ve çoğunda ana yazar olduğu 70’in üzerinde makalesinin yanı sıra 25 ten fazla hakemli konferans makalesi bulunmaktadır.  15 in üzerinde uluslararası farklı dergilerde hakemlik yapmaktadır.  Evli ve İzem Ayşegül ile Melek Deniz adlarında iki kızı vardır.

 

Dr. Lev DOROSINSKY

Lev Dorosinsky, 1966 yılında Moskova’da doğdu. 1989 yılında Moskova Çelik ve Alaşımlar Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Araştırma kariyerine Rusya Bilimler Akademisi KatI Hal Fiziği Enstitüsü’nde başlamıştır. 1994 yılında “ Investigation of the defect structure of YBa2Cu3O7-d single crystals and its effect on the superconducting properties” adlı doktora tezini tamamlamıştır. 1998 yılından itibaren TÜBİTAK-UME’de çalışmaktadır ve 48 adet hakemli dergilerde makalesi bulunmaktadır. İlgilendiği temel araştırma konuları; yüksek sıcak süperiletkenlerinde düzensizlikler, çeşitleri ve oluşumu ve bu malzemelerde manyetik alan penetrasyonu ve tuzaklanması, manyetik akı dinamiği ve manyetik yarı-iletkenlerin manyetik özellikleri sayılabilir.

 

Dr. Hava CAN

2011 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı Nanofotonik bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi esnasında 111T217 numaralı TÜBİTAK projesinde Bursiyer olarak görev aldı. 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi esnasında TÜBİTAK-UME Manyetik Ölçümler Laboratuarında 113F192 numaralı projede Bursiyer olarak görev aldı. Bursiyerlik görevinin ardından 2017 yılında aynı laboratuarda araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Uluslar arası hakemli dergilerde Fluxgate Sensörler üzerine 12 adet makalesi bulunmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları arasında manyetik sensör teknolojileri, yönelim ve yörünge kontrol belirleme sensörleri, düşük yörüngeli uyduların eyleyicileri ve sensör tasarımları bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.