-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Adem GEDİK (Laboratuvar Sorumlusu)

Lisans eğitimin 1995, Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1995 – 2000 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2000 yılından girdiği TÜBİTAK UME Zaman Frekans Laboratuvarında halen Başuzman Araştırmacı olarak çalışmakta ve aynı zamanda ilgili laboratuvarın Laboratuvar sorumluluğunu da yürütmektedir. Zaman dağıtım sistemleri, faz gürültüsü ölçümleri ve yüksek frekanslı cihazların kalibrasyonları konuları ile ilgilenmektedir.

 

Dr. Damla ŞENDOĞDU

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Doktora eğitimini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.
2002 yılından itibaren TÜBİTAK UME Dalgaboyu Standartları Laboratuvarı’nda çalışmaktadır. Laboratuvarda uzunluk birimi metrenin aktarılmasında, birincil seviye bir ölçüm sistemi olarak kullanılan Köster Uzun Mastar Blok İnterferometresi tasarım ve kurulum çalışmalarını gerçekleştirmiş/katkıda bulunmuştur. İnterferometre ile mastar blokların nanometre hassasiyetinde ölçümleri gerçeklenebilmektedir.  Sonrasında ise yine birincil seviye bir ölçüm sistemi olan Kısa Mastar Blok İnterferometresi ile ikincil seviye bir ölçüm sistemi olan Uzun Mastar Blok Komparatörü sisteminin tasarım ve kurulumu konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu sistemler paralelinde belirsizlik bütçe bileşenleri ve hesaplamalarını gerçekleştirmektedir. Uluslararası izlenebilirliğini sağlamak için düzenlenen anahtar karşılaştırmalara interferometrik uzun mastar blok ölçümü konusunda TÜBİTAK UME adına katkıda bulunmuş/katılmıştır.

 

Dr. Ersoy ŞAHİN

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde sırası ile 2005 ve 2014 yıllarında tamamlamıştır. 1999 yılında TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarı’nda araştırmacı unvanıyla işe başlamıştır. Birincil ve ikincil seviye dalgaboyu standartlarının kurulması ve muhafazası konularında çalışmıştır. Birincil seviye dalgaboyu standartlarının uluslararası izlenebirliğinin sağlanması ve ikinci seviye dalgaboyu standartlarının kalibrasyon ve test hizmetlerini verilmesi çalışmalarında görev almıştır. Lazerler ve metrolojik uygulamalarına ilişkin araştırmaları içeren uluslararası dergilerde yayınlanmış 11 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır.

 

Dr.Mehmet ÇELİK

1992 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır. Ocak 1997 yılında TÜBİTAK UME’de çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Fizik Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü’nde 2013 yılında başladığı doktora eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. TÜBİTAK ve dış destekli (AB) projelerde gerek yürütücü gerekse de proje çalışanı araştırmacı olarak yer almıştır. Lazerler, lazer spektroskopisi, atomların lazerlerle soğutulması, lazer interferometrik uygulamaları, atom ve molekül fiziği ve metroloji alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Bu konularda yayınlanmış SCI-index makaleleri, uluslararası ve ulusal bildirileri bulunmaktadır. Halen TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarları’nda Başuzman Araştırmacı olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Efendi FİDAN

Boğaziçi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden  2003 yılda mezun oldu. Yüksek lisansını  2010 yılında ve doktorasını da 2020 yılında   Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Elektronik Bölümü’nde tamamladı.  TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarları’nda 2004 yılından beri başuzman araştırmacı olarak çalışmaktadır. Zaman ve frekans büyüklükleri ile ilgili ölçüm teknikleri, zaman-frekans dağıtım sistemleri, küresel konum belirleme sistemleri ve çok antenli röleli haberleşme alanlarında çalışmaktadır.  Bu konularda yayınlanmış SCI-index makaleleri, uluslararası ve ulusal bildirileri bulunmaktadır. Zaman-frekans alanında TS EN ISO/IEC 17025 standardı denetçiliği ve çeşitli uluslar arası dergilerde hakemlik yapmaktadır.

 

Çağrı ŞENEL

2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır. 2006 yılında lisans eğitimi sırasında, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ultrahızlı Optik Laboratuvarı’nda, femtosaniye fiber lazerler ve yükselteçler üzerine çalışmalarına başlamıştır. 2009 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında, “Cs atomik saatine kilitli taşınabilir optik frekans tarağı üreteci geliştirilmesi” projesinin bursiyeri olarak TÜBİTAK UME’deki çalışmalarına başlamış, 2012 yılında tam zamanlı araştırmacı olarak TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarı’nda çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında, “Frekans Metrolojisi Uygulamaları İçin 33 Femtosaniye, Yb-Katkılı Optik Frekans Tarağı” başlıklı tezi yazarak Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. TÜBİTAK destekli ve dış destekli 10’dan fazla projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış, 20’den fazla SCI-index makalesi ve bildiri yayınlamış, çalışmaları 100’den fazla atıf almıştır. Uzmanlık alanları şunları içermektedir: femtosaniye fiber lazerler, fiber yükselteçler, femtosaniye frekans tarakları, nümerik simülasyonların geliştirilmesi, ultra-düşük faz gürültülü RF-MW sinyal üretimi, yüksek güçlü lazer (>1 kW) karakterizasyonu, cihaz kontrolü ve otomasyon, optik atomik saatler. Hâlen, TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarları’nda Başuzman Araştırmacı olarak çalışmaktadır.

 

Mesut YOĞUN

1995 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

1996-2000 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2000 yılından itibaren TÜBİTAK UME Zaman ve Frekans Laboratuvarında, zaman oluşumu, GNSS zaman ve frekans aktarımı, zaman ve frekans ölçümleri konusunda araştırmacı olarak çalışmaktadır.

 

Cihangir ERDOĞAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını, G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü’nde 2005 yılında tamamlamıştır.

1997 yılında bir süre MTU (Motor Turbine Union), Dizel Motor ve Gaztürbin San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nde Lojistik Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve 1998 yılında TÜBİTAK UME Zaman Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarı’nda göreve başlamıştır. He-Ne/CH4 Optik Frekans Standardının UME’de kurulmasına ve uluslararası karşılaştırma çalışmalarına katkıda bulunulmuş, 532 nm dalga boyunda uzunluk standardının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara katkı sağlamıştır. Nd:YAG lazer demetinin iyot gazı ile etkileşiminin araştırılması, köster interferometresinde lazer demetlerinin uygulanması ile girişim desenlerinin görüntülenebilmesi çalışmalarında yer almıştır. Cs Atomik Saatine Kilitli Taşınabilir Optik Frekans Tarağı Üreteci Geliştirilmesi ile ilgili TÜBİTAK-1001 (Proje No: 109T350) Projesi kapsamındaki çalışmalara ve spektroskopi yöntemiyle ölçüm yapabilen cihaz geliştirme projesine katkıda bulunmuştur, fiber tabanlı fs darbeli lazerler ile yapılandırılan UME-Comb sistemi yapılması konusundaki çalışmalara katılmıştır. Taşınabilir, stabilize Nd:YAG/I2 lazer sistemi geliştirilmesi çalışmalarına devam etmektedir.

 

Yücel DENİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. 2019 yılında başladığı doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölünde devam etmektedir.

2013-2017 yılları arasında MT Displays firmasında ARGE Mühendisi olarak çalışmış ve 2017 yılında TÜBİTAK UME Zaman Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarı’nda Araştırmacı olarak işe başlamıştır. Laboratuvarda atomların enerji geçişlerine kilitli kararlı lazer geliştirme, atomik saat geliştirme ve ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi projelerinde görev almaktadır. Elektronik devre tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve test edilmesi konularında çalışmaktadır.

 

Demet ÇAKRAK

2009 yılında, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır ve 2014 yılında mezun olmuştur. 2015-2018 yılları arasında, TÜBİTAK UME’de “Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi” projesinin bursiyeri olarak çalışmıştır. 2019 yılında Lityum-tabanlı bataryalar ile ilgili çalışmalarını tamamlayıp, Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. 2019 yılından beri TÜBİTAK UME Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarları’nda Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Yüksek güçlü lazerlerin ışın kalitesi ve güç karakterizasyonu, fiber lazerler, uzay-kalifiye elektronik kart tasarımları ve yeterlilik testleri konularında tecrübelidir.