-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Doç. Dr. Baki KARABÖCE (Laboratuvar Sorumlusu)

1992 yılında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümünde “Saturated Absorbtion Resonances of I2 in He-Ne/I2 Laser Optical Standards System” isimli tezi ile Yüksek Lisans eğitimini ve 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümünde “Characterisation of Ultrasonic Transducers Used in Medical Applications and Investigation of Their Effects in Phantom Tissue” isimli tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 1993 yılından 2014 yılı sonuna kadar TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarında çalışmış olup 2015 yılı itibariyle  Medikal Metroloji Laboratuvarı kurucusu ve Laboratuvarı sorumlusu olarak görev almaktadır. IEC TC 87 Ultrasonik, EURAMET Task Group Health-Sağlık grubu, EURAMET Ultrasound and Underwater Acoustics Subcommitee ve IEEE MeMeA-Medical Measurements and Applications yönetim kurulu üyesidir. EURAMET era-net plus, EMRP ve EMPIR kapsamında 5 adet projede TÜBİTAK UME yürütücüsü olarak görev almış ve almaktadır. Ayrıca VirYAP-Virüs yayılımın azaltılması projesinde yürütücü ve askeri ve sanayi alanında projelerde araştırmacı olarak yer almış ve almaktadır.

Türk Akustik Derneği Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.  Inter-Noise 2007 Istanbul kongresi ve Ulusal Akustik kongrelerinde bilimsel kurul ve düzenleme kurulunda bulunmaktadır. 2015 yılından beri IEEE MeMeA sempozyumları düzenleme kurullarında yer almakta olup, IEEE MeMeA sempozyumunun 2019 yılında İstanbul’da düzenlenmesini sağlamış ve sempozyum başkanlığını yapmıştır. Sağlık ve metroloji alanlarında TSE ayna komitesi üyesidir. Journal of Pediatric Diseases dergisinde editörlük yapmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümünde “METE 526 Medical Metrology and Ultrasonic Applications” ve Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünde  “EEM7049.1 Analysis and Classification Methods of Biomedical Signals” dersleri vermektedir.

1993 yılından 2020 yılı sonuna kadar Medikal metroloji, Akustik, Titreşim, Ultrasonik, Gravimetre konularında 90’ın üzerinde yayını bulunmaktadır. Ayrıca “'Inspection of Medical Devices-for Regulatory Purposes' isimli 2017 yılı Springer (ISBN: 978-981-10-6650-4) kitabında “Inspection and Testing of Respirators and Anaesthesia Machines” isimli ve “Clinical Engineering Handbook 2nd Ed.” isimli 2020 yılı Elsevier Academic Press (ISBN:978-0-12-813467-2) kitabında “Clinical Engineering Standards and Practices” isimli bölümlerin yazarlığını yapmıştır.

IRET (Kızılötesi Kulak Termometreleri) cihazı ile TÜBİTAK UME’nin ilk teknoloji transferi laboratuvar öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

 

Dr. Cengiz BİRLİKSEVEN

Cengiz Birlikseven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. 1986-1991 yılları arasında Bilkent Üniversitesi bilgi işlem merkezinde sistem operatörü olarak çalışmıştır.  1993-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Araştırma asistanlığı sırasında ince film üretimi ve karakterizasyonu konusunda yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır.

Cengiz Birlikseven 1998 yılında TÜBİTAK UME’ de araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Üç yıl UME Manyetik Laboratuvarı’nda, üç yıl atölye şefi olarak Elektronik Atölye’de, 1 yıl bilgisayar operatörü olarak UME Bilgi İşlem Merkezi’nde, 10 yıl Zaman Frekans Laboratuvarı’nda çalışmıştır.

Cengiz Birlikseven analog ve sayısal devre tasarımı, gömülü elektronik yazılımı, bilgisayar veri yolları, vakum sistemleri tasarımı, ince filmler, çok düşük sıcaklık sıvıları, sıcaklık ölçüm ve kontrolü, manyetik malzemeler, manyetik ölçüm sistemleri ve cihazları, lazerler ve lazer stabilizasyon elektroniği konusunda uzman seviyesi becerileri ve tecrübesine sahiptir.

Pek çok ulusal ve uluslararası projede ( 15 den fazla ) lider ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Bu projelerden bazıları yazıda verilmektedir.  TÜBİTAK SAVTAG 1007 projesi “ Yüksek Güçlü Lazer Ölçüm ve Karakterizasyon Sistemi Geliştirilmesi” projesinde yönetici olarak çalışmıştır.  Orijinal 5kW lazer M2 ve güç ölçüm sistemi geliştirilmiştir.  Türk uydusu İMECE için akı geçidi manyetometresi ve tork çubuğu geliştirilmesi projesinde çalışmış ve akı geçidi manyetometresi elektronik kartı tasarımını yapmıştır. Suudi Arabistan Metroloji Enstitüsü (SASO) için iki foton geçişine kilitli kararlı diyot lazer sistemi geliştirilmesi projesinde, lazer stabilizasyon sistemi elektronik kontrolcüsünü tasarlamıştır.

Hâlihazırda, temel olarak medikal cihaz tasarım ve geliştirme alanında çalışmaktadır. Ultrasonik mesanede sıvı miktarı görüntüleme sistemi, yüksek güç ultrason terapi ve düşük manyetik alan manyetik rezonans görüntüleme sistemleri şu anda aktif araştırma alanlarıdır.

 

Hüseyin Okan DURMUŞ

1973 yılı Zonguldak doğumludur. 1995 yılında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirmiştir. 1998 yılında aynı üniversitede Biyoloji ve Fizik Bölüm’lerinin ortak programıyla Biyofizik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995-2000 yılları arasında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve İş Etüdü Laboratuvarı’nda Uzman olarak çalışmıştır. Daha sonra özel sektöre geçerek, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve üretimi, metalden ticari araç sistemleri üretimi, endüstriyel kauçuk hortum üretimi, endüstriyel tip soğutucu alüminyum boru üretimi, hazır giyim sanayi, petrol tankeri taşımacılığı gibi sektörlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk/Sosyal Uygunluk Sistemleri, CT-PAT Güvenlik Sistemleri, Organik Sertifikasyon (GOTS, Global Organik Tekstil Standardı)  ve denizcilik sektörüne ait ISM (Uluslararası Emniyet Yönetimi) sistem çalışmaları/belgelendirmeleri üzerine görev almıştır. Aynı zamanda sertifikalı iş güvenliği uzmanıdır.

2014 yılında Uzman Araştırmacı olarak TÜBİTAK UME Akustik Grubu Laboratuvarları’nda çalışmaya başlamış, endüstriyel hizmet sunumları ile EARS, DUTy, SoundPwr gibi büyük bütçeli Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) kapsamındaki Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) projelerinde görev almıştır. 2014 yılı sonunda da yeni kurulan Medikal Metroloji Laboratuvarı kadrosuna katılmıştır. Medikal Metroloji Laboratuvarında, prototip olarak üretilen taşınabilir Ultrasonik Güç Ölçer (Wattmetre), Ultrasonik Görüntüleme Fantomu, Kızılötesi Kulak Termometreleri (IRET) Kalibratörü ve Kuvöz Kalibratörü vbg. kalibrasyon cihazlarının yapımında çalışmıştır. Bu çalışmaların ürünlerinden biri olan laboratuvar tipi "Kızılötesi Kulak Termometreleri (IRET) Kalibratörü" UME'nin ilk ticarileştirilen teknoloji transferi olmuştur.  Bununla birlikte, laboratuvarda üretilen taşınabilir Ultrasonik Güç Ölçer (Wattmetre), Ultrasonik Görüntüleme Fantomu, Kızılötesi Kulak Termometreleri (IRET) Kalibratörü ve Kuvöz Kalibratörü isimli cihazların ulusal/uluslararası ticarileştirme ve patent çalışmalarında etkin görevler almıştır.

Ayrıca, medikal alanda ultrasonik güç ölçümü, ultrasonik görüntüleme fantomu, defibrilatör gibi ulusal/uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma/yeterlilik testlerinde ve ultrasonik görüntüleme alanında çalışmakta olan ülkemizdeki bir üniversite laboratuvarının kurulumunda yer almıştır.

2019 yılında Başuzman Araştırmacı olan Hüseyin Okan Durmuş, ultrasonik dönüştürücü tasarımı, imalatı ve karakterizasyonu, ultrasonografi, ultrasonik basınç alanı karakterizasyonu, elektriksel ve ultrasonik güç ölçümleri, akustik ve elektriksel empedans ölçümleri, fantomlar vasıtasıyla odaksız ve yüksek yoğunluklu odaklı ultrasonik dönüştürücülerin sıcaklık karakterizasyonları, UV-Vis-IR spektroskopisi, fantomların opto-akustik karakterizasyonu, medikal optik çalışma sahasında düşük seviyeli lazer, yoğun atımlı ışık (IPL), ışık yayan diyot (LED) gibi terapi cihazlarının sıcaklık ve optik güç karakterizasyonları, kulaktan temassız ateş ölçerlerin (IRET’ler) kalibrasyon banyolarının stabilite ve homojenite ölçümleri, işitme cihazlarının akustik parametrelerinin tayini ve fotoakustik etki vbg. alanlarda laboratuvar çalışmalarına katkılar vermektedir.

Halihazırda, Gaz Akış Analizörü, İnfüzyon Pompası Analizörü, Hasta Simülatörü, NIBP Simülatörü, SpO2 Simülatörü, Defibrilatör Test Kalibratörü, Elektrocerrahi Analizörü, Uluslararası Elektriksel Güvenlik Analizörü, İşitme Cihazları ve Kulaklıkların Performans Testleri, Ultrasonik Güç Ölçer, Otomatik Şırınga Kontrolcüsü gibi Medikal Metroloji ile alakalı endüstriyel hizmet sunumlarındaki kalibrasyon ve test hizmetlerinde görev almaktadır. Aynı zamanda güncel olarak yürütülmekte olan VirYAP (Virüs Yayılımın Azaltılması) ve bir EMPIR projesi olan RaCHY (Hipertermi ile Birleşmiş Radyoterapi) projelerinde de çalışmaktadır.

Hüseyin Okan Durmuş, Medikal Metroloji Laboratuvarı sorumlusu vekili olarak görev yapmakta ve Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ergonomi alanında çevirileri, İş Güvenliği, Biyofizik, Akustik ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarında da ulusal ve uluslararası hakemli dergi, kitap ve tam bildiri kitaplarında çok sayıda yayını, kitap bölümü ve bildirileri bulunmakta olup ayrıca "Journal of Ultrasound in Medicine", "Measurement", "Waves in Random and Complex Media" gibi dergilerde ve "IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)" ile "International Conference on Medical and Biological Engineering (CMBEBIH)" gibi sempozyum ve konferanslarda hakemlik, özel oturum ve teknik program başkanlığı gibi görevler de üstlenmektedir.

 

Mithat ÖZDİNGİŞ,

1974 yılı Konya Ereğli doğumludur. Özel sektörde işçi ve işveren olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında başladığı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. elektronik haberleşme teknolojileri bölümünden 2002 yılında onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ardından TÜBİTAK UME empedans standartları laboratuvarında otomatik indüktif gerilim bölücü sistemi projesinde 14 ay staj yapmıştır. Staj sonrasında, alarm ve güvenlik sistemleri alanında çalışmakta olan bir şirkette, iş planlamaları ve sistem kurulumu alanında teknik müdür yardımcılığı yapmıştır. 2004 yılında TÜBİTAK UME empedans standartları laboratuvarında çalışmaya başlamıştır.

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitimini 2012 yılında onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. 2012-2014 yılları arasında RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda, TSK, savunma sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör firmalarına ait cihazların RF güç ölçümleri ile yurtiçi ve yurtdışı projelerin elektronik tasarım ve yazılım iş paketlerinde aktif olarak çalışmıştır. 2014 yılında kurulan Medikal Metroloji Laboratuvarı’nda görevlendirildikten sonra Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği bölümünde 2015 yılında başladığı tezli yüksek lisans öğrenimini 2019 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrası Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nde başladığı doktora çalışmasına devam etmektedir.

Düşük, orta ve yüksek seviye programlama dilleri hakkında bilgi sahibidir. Nesne tabanlı programlama ve veri tabanı uzmanlığı alanlarında sertifikalı yazılımcıdır. Metrolojik ve endüstriyel ölçüm sistemlerine yönelik otomasyon yazılımları, derin öğrenme, elektronik devre tasarım ve üretimi, gömülü sistem tasarımı ve yazılımı üzerine çalışmalar yapmaktadır. RF ve mikrodalga güç ölçümleri, DC direnç ölçümleri, ultrasonik güç ölçümleri, ultrasonik alan karakterizasyonu ölçümleri konusunda uzmandır.

Medikal metroloji, gömülü sistemler ve cihaz üretimi konularında uluslararası hakemli dergilerde yayınları bulunmakta olup “Travel Award Medical Measurements & Applications Conference, 2019, İstanbul,Turkey “ ödülünü almıştır.

TÜBİTAK UME’nin farklı laboratuvarlarındaki birincil ve ikincil seviye ölçüm sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik projelerde, ulusal ve uluslararası projeler, uluslararası karşılaştırmalar ile kalibrasyon ve test işlemlerinde görev almıştır. Medikal Metroloji Laboratuvarı’nda ultrasonik görüntüleme başta olmak üzere medikal cihaz ve sistem üretimlerinde donanım, tasarım ve yazılım çalışmalarına devam etmekte olup bugüne kadar iş paketlerinde aktif olarak görev aldığı öne çıkmış proje çalışmaları aşağıda verilmiştir.

  • NIS (National Institute for Standards of Egypt) “N type microcalorimeter system” uluslararası projesinde otomatik ölçüm sistemi ve metrolojik hesaplamalar yazılımı.
  • EMPIR (The European Metrology Programme for Innovation and Research ) Implementing the new Kelvin (SIB01-InK) projesinde sıcaklık kontrollü fırın yapımı.
  • Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Hükümet İcraat Programında farklı geometrilerdeki ultrasonik propların akustik basınç alanlarının incelenmesi.
  • Medikal Metroloji Laboratuvarı Kurulması Projesi Fizibilite Raporu’nda yer alan Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Cihazı Üretimi ve Ticarileştirilmesi projesinde elektronik ve mekanik tasarım, gömülü sistem ve kalibrasyon yazılımlarının gerçekleştirilmesi.
  • Marmara Üniversitesi Ultrasonik Ölçümler Araştırma Laboratuvarı kurulum projesi kapsamında Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Cihazı Üretimi.