-A +A

Laboratuvar Çalışanları

Dr. Hümbet NASİBLİ (Laboratuvar Sorumlusu)

1992 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında Azerbaycan Bilim Akademisi Institute of Photoelectronics (IoPh)’de Deneysel Fizik ve Bilimsel Cihazlar üzerine çalışmış ve Dr. ünvanını almıştır. 1992-2001 yılları arasında IoPh Lazer Spektroskopisi bölümünde Optik Mühendisi olarak görev almıştır.

2001-2004 yılları arasında TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarında Uzman Araştırmacı olarak görev almıştır. 2004-2016 yılları arasında TÜBİTAK UEKAE’ de Başuzman Araştırmacı olarak görev almıştır.

2016-2020 yıllarında TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarında Başuzman Araştırmacı olarak görev almış ve Termofiziksel Özellikler Laboratuvarı kurulumunda görev almıştır. 2020 yılı itibari ile TÜBİTAK UME Termodinamik Metroloji Laboratuvarı’nı kurmuş ve laboratuvar sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Uygulamalı Lazer Fiziği, kızılötesi teknolojiler, optik ve termal görüntü işleme, sıcaklık ve optik metrolojisi için cihazlar ve sensörler üzerine çalışmaktadır.

 

Dr. Seda OĞUZ AYTEKİN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik ABD’nda tamamlamıştır. Doktora öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde “Gözenekli Silisyum Bağıl Nem Sensörü Yapımı ile Elektriksel ve Spektroskopik Karakterizasyonları” başlıklı tez çalışması ile 2014 yılında tamamlamıştır.

1995 yılında TÜBİTAK UME’de Radyasyon Sıcaklığı Laboratuvarı’nda araştırmacı unvanıyla göreve başlamıştır. Birinci ve ikinci seviye ölçüm ve kalibrasyon sistemlerin kurulması ve muhafazası konularında çalışmıştır. Endüstriye verilen kalibrasyon, deney ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra uluslararası karşılaştırmalarda görev almıştır. Kontak Sıcaklığı Laboratuvarı’nda Isılçift, platin direnç termometre ve göstergeli termometre kalibrasyonları ile SÜN yapımı ve karakterizasyonu çalışmalarında görev almıştır. Kontak Sıcaklık Laboratuvarında ilk Sabit Nokta dolum sistemini kurmuştur.

1999 yılında verilen Nem Laboratuvarı’nın kurulumu görevi kapsamında, birinci ve ikinci seviye ölçüm ve kalibrasyon sistemlerinin kurulması ve muhafazası konularında çalışmalarına devam etmektedir. Nem ölçümleri ve hava sıcaklık ölçümleri ile ilgili sistem tasarımı, karakterizasyonu ve belirsizlik hesaplamaları konusunda eğitim, danışmanlık ile TS/EN ISO 17025 kalite sistemi kapsamında doküman hazırlama konusunda çalışmaları yürütmektedir. Bağıl nem ölçer, çiy-noktası nem ölçer, hava sıcaklık ölçer ve malzemede rutubet miktarı kalibrasyonları ile iklimlendirme kabini bağıl nem ve hava sıcaklık karakterizasyonu ölçümleri ve belirsizlik hesaplamaları konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

EURAMET TC-T Nem Alt Teknik Komitesi’nde ve BIPM CCT Nem Çalışma Grubu’nda (CCT-Wg-Hu) TÜBİTAK UME’yi temsil etmektedir. Uluslararası nem ve sıcaklık projeleri ile karşılaştırmalarda TÜBİTAK UME adına görev almaktadır.

 

Dr. Özlem PEHLİVAN

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde 2001 yılında “Vakumda Büyütülmüş InSe İnce Filmlerin ve Schottky Diyotların Karakterizasyonu” konu başlıklı tez çalışması ile, doktora öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde 2013 yılında “a-Si:H/c-Si Heteroeklem Güneş Pillerinde Katkısız Hidrojenlendirilmiş Amorf Silisyum İnce Filmlerin Büyütülmesi Ve Morfolojik Karakterizasyonu” konu başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

1998-2002 yılları arasında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Grubu’nda Araştırma görevlisi olarak çalışmış, fizik laboratuvarının kurulması ve deneylerin yaptırılmasında görev almıştır. 

2002 yılında TÜBİTAK UME Sıcaklık Grubu Laboratuvarı’nda Radyasyon Sıcaklığı alanında göreve başlamıştır. Radyasyon Sıcaklık ölçeğinin ITS-90 Uluslararası Sıcaklık Ölçeği’ne uygun olarak oluşturulması kapsamındaki referans düzeydeki tüm ölçümlerin gerçekleştirilmesi için tayfsal tepki ölçümleri doğrusallık ölçümleri, hedef çapı etkisi ölçümleri, sabit nokta ölçümleri ve belirsizlik hesaplamaları konularında görev almaktadır. İkinci seviye radyasyon termometre kalibrasyonu, termal kamera sıcaklık kalibrasyonları, siyah cisim kalibrasyonları, sabit nokta ve ötetik nokta hücresi yapımı konularında çalışmakta olup aynı zamanda bu ölçümler için, ölçme sistemlerinin kurulması, karakterize edilmesi ve belirsizlik hesaplamalarının yapılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Radyasyon sıcaklık ölçeğinin uluslararası izlenebilirliğini sağlamak için düzenlenen anahtar karşılaştırmalarda TÜBİTAK UME adına görev almıştır. Radyasyon Sıcaklığı Laboratuvarı’nın çalışma alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

 

Semih YURTSEVEN

1991 yılı Giresun doğumludur. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir.

2018 yılında TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarlarında çalışmaya başlamıştır.

2020 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Metroloji Programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Termodinamik Metroloji Laboratuvarında araştırmacı olarak görevini sürdürmektedir.

 

Mücahit KORKMAZ

1994 yılı Manisa doğumludur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında TUBİTAK  UME Sıcaklık Laboratuvarında teknisyen olarak göreve başlamıştır.  Birincil ve ikincil seviyede sıcaklık ölçüm standartlarının oluşturulması ve muhafazası, bakım ve onarım işleri, laboratuvarlar arası karşılaştırmalar ile TÜBİTAK UME’nin verdiği kalibrasyon ve deney işlemlerinde görev almıştır.

2020 yılından itibaren Termodinamik Metroloji Laboratuvarı’nda kalibrasyon, ölçüm ve yazılım konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Zuhal AKYILDIZ

1983 yılı Ordu doğumludur. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. Endüstriyel Elektronik Bölümü’nü bitirmiştir. 2007 yılından 2019 yılına kadar TÜBİTAK UME Basınç Laboratuvarı’nda çalışmıştır. Basınç Laboratuvarı’nda tüm endüstriyel kalibrasyon hizmetlerinin verilmesinde ve ulusal/uluslararası basınç karşılaştırmalarının tüm aşamalarında (belirsizlik hesapları, ölçüm, teknik protokol v.s.) görev almıştır. 2019 yılından itibaren Nem Laboratuvarı’nda tüm endüstriyel kalibrasyon hizmetlerinin verilmesi çalışmalarında görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren de Termodinamik Metroloji Laboratuvarında endüstriyel hizmetlerin verilmesi çalışmalarında görev almaktadır.

Ulusal laboratuvarlar arası nem karşılaştırmalarının TS/EN ISO 17025 ve ISO 17043 Standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında görev almaktadır.

 

Haydar MUTAF

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur.  Yüksek lisansını Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde 2011 yılında “Pozisyona bağlı kütle içeren Klein-Gordon denklemlerinin çıkarımı ve fiziksel sistemlere uygulamaları” konu başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Halen devam etmekte olan doktora çalışmasında ise “Anekhoik ve çınlanım odalarının düşük frekanslarda performans incelemesi” konu başlıklı tez çalışması ile devam etmektedir.

2009-2020 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, Fizik Mühendisliği ile Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümünde laboratuvar kurulması, deneylerin yaptırılmasında görev almış aynı zamanda uygulama derslerine girmiştir.

2020 yılı Mart ayında TÜBİTAK UME Sıcaklık Grubunda başladığı görevine halen TÜBİTAK UME Termodinamik Metroloji Laboratuvarında devam etmektedir.