-A +A

-40 °C ile 250 °C Sıcaklık Aralığında Sprt Karşılaştırması

Sayın İlgili,

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT), kalibrasyon/test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmekte önemli bir araçtır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanlarında da belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölcüm büyüklükleri ile ilgili YT ve/veya LAK programına katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafindan aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olmuş veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak, IPA 2011 projesi çerçevesinde, kontak sıcaklıgı ölcümleri alanında bir laboratuvarlar arası karşılaştırmanın organize edilmesi planlanmıştır.

Bu karşılaştırma, - 40°C ile 250 °C sıcaklık aralığında ”Standart Platin Direnç Termometre (SPRT) karşılştırmalı yöntem ile kalibrasyonunu” kapsamaktadır. Ölçümler karşılaştırma yöntemi ile suyun üçlü nokta hücresi ile sıvı banyolar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kalibrasyon sonuçları W değerleri ile ITS 90'a göre interpolasyon yapılarak nominal değerlerde verilecektir.

IPA 2011'in hedefi olan ulusal kalite altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yapılacak bu karşılaştırma, UME Sıcaklık Laboratuvarının gözetiminde S&Q Mart Kalibrasyon Laboratuvarının koordinasyonu ile yapılacak