-A +A

Çelik Cetvel Ve Şerit Metre Kalibrasyonu Karşılaştırma Ölçümü

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT), kalibrasyon/deney laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmekte önemli araçtır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardı ve TÜRKAK dokümanlarında da belirtilir.

Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK ve/veya YT programına katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olmuş veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak, TÜRKAK-UME işbirliği çerçevesinde, çelik cetvel ve şerit metre kalibrasyonu için laboratuvarlar arası karşılaştırmanın organize edilmesi planlanmıştır.

Bu karşılaştırma aşağıda yazılan Çelik Cetvel ve Şerit Metre yi kapsamaktadır.

  • Çelik Cetvel – 1 metre – 1 adet
  • Şerit Metre - 10 metre – 1 adet

Karşılaştırmalara katılmak isteyen laboratuvarların, katılmak istedikleri karşılaştırmanın web sayfasında bulunan “Karşılaştırma Başvuru Formu” ile eğer web sayfasında mevcut ise “Ölçme Aralığı Bilgi Formu”nu doldurarak en geç 05.Mart.2012 tarihine kadar 0 (262) 679 50 01 numaralı faksa veya ume@tubitak.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Karşılaştırmanın teknik protokolü ve ölçüm tarihleri, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.