-A +A

Ses Kalibratörü Kalibrasyonu Ulusal Karşılaştırması

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik testleri (YT), kalibrasyon/deney laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmekte önemli araçtır. Bu husus, “TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardında bir gereklilik olarak belirtilir.

Ülke içinde kalibrasyon laboratuvarlarının akustik büyüklüklüleri karşılaştırma ihtiyaçları dikkate alınarak, laboratuvarlar arası karşılaştırmanın düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu karşılaştırma, IEC 60942 standardında Annex B’de “Periodic Tests” verilen ve aşağıda belirtilen ölçüm büyüklüklerinde Ses Kalibratörü kalibrasyonunu kapsamaktadır:

  • Ses Basınç Düzeyi (SPL)
  • Frekans