-A +A

Shoremetre Kalibrasyonu Karşılaştırması

Sayın Kalibrasyon Laboratuvarı Yetkilileri,

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) kalibrasyon/deney laboratuvarlarının teknik yeterliliklerinin ve verdikleri hizmet kalitesinin değerlendirilmesi için önemli bir araçtır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardı ve TÜRKAK dokümanlarında da belirtilir.

Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK programına katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Ülke içinde akredite olmuş veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak, TÜRKAK-UME işbirliği çerçevesinde, UME-Kuvvet Grubu Laboratuvarları – Sertlik Laboratuvarı çalışma kapsamında “Shoremetre Kalibrasyonu Karşılaştırması” konulu laboratuvarlar arası karşılaştırması organize edilmiştir.

Karşılaştırmanın katılım ücreti, katılımcı sayısının belirlenmesinden sonra belirlenerek başvuru sahiplerine gönderilecektir.