-A +A

16ENG02 PV ENARATE: Gelişmiş PV Enerji Değerlendirmesi

Günümüzde, PV panellerin elektriksel güç değerleri IEC 61646 ve IEC 61646 standartlarında belirtilen standart test koşullarına göre belirlenmektedir.  Fakat dış ortam koşullarındaki değişimler (farklı ortam sıcaklıkları, ışınım düzeyi, ışın açısı, spektrum ve rüzgar hızı) yıllık ortalama modül veriminde % 20'ye kadar sapmaya neden olmaktadır. 
PV Enerate çalışmasında, PV modüllerin  elektriksel güç derecelendirmesinin yukarıda  belirtilen faktörlere göre yapılması hedeflemektedir. 
Proje kapsamında TÜBİTAK UME’nin yapacağı çalışmalar:  Referans PV modülün;
• 400 nm ile 1000 nm dalgaboyu arasındaki tayfsal duyarlılık ölçümleri
• 200 W/m2 ile 1000 W/m2 arasındaki ışınım düzeyine bağlı tepkilerinin incelenmesi
• 15 0C ile 75 0C  arasındaki sıcaklığa bağlı akım, gerilim ve maksimum güç değerlerinin araştırılması çalışmalarıdır.

(Tamamlandı)