-A +A

16RPT03 inTENSE: İzlenebilir Göz İçi Basıncı Ölçümleri İçin Araştırma Yeteneklerinin Geliştirilmesi

Proje, göz-içi basınç (IOP) metrolojisinde bir mükemmeliyet merkezi kurulmasını hedeflemektedir. Bu sayede kapasite eksikliği ve/veya farklı öncelikler sebebiyle ülke içinde hizmet veremeyen laboratuvarlar için merkezi bir servis sağlayıcı kurulmuş olacaktır. Servis sağlayıcı oftalmolojik cihazların günümüz ve gelecekteki izlenebilirliğinin sağlanması için kalibrasyon servisleri geliştirecek ve sonrasında edinilen bilgi ve tecrübe diğer Avrupa ülkelerine yaygınlaştırılacak ve diğer medikal cihazların izlenebilirliği için örnek bir zemin hazırlayacaktır.

(Tamamlandı)