-A +A

18HLT05 QUIERO: Fiziksel biyomarkerların MR tabanlı görüntülenmesi

Euramet ülkelerinde yılda 30 milyondan fazla (2008-2012 yılları arasında her yıl yaklaşık 23 milyon Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde, 9 milyon Türkiye’de )tarama ile, Manyetik Resonans Görüntüleme (MRI) klinik uygulamalarda kullanılan en önemli tomografik araçlardan biridir. Standart MRI sonuçları çoğunlukla kalitatif bir yapıya sahiptir. Yani, farklı dokular arasında görsel inceleme ile yorumlanması gereken ve sağlıklı referans dokuların varlığını gerektiren bir kontrast gerektirir. Projede, yeni geliştirilen MRI tabanlı iki tamamlayıcı tekniğin, Elektriksel Özellikler Tomografisi (EPT) ve Manyetik Resonans Parmak İzi (MRF), MRI sonuçlarının “nicel” bir şekilde yorumlanmasındaki uygunluğu değerlendirilecektir. Bu yöntemlerin uygulanması ile her görüntü pikseli doku parametrelerinin ölçümleri ve belirsizlikleri ile ilişkilendirilebilecektir. Kısaca, proje Elektriksel Özellikler Tomografisi (EPT) ve Manyetik Rezonans Parmak İzi (MRF) tekniklerinin klinik anlamda kullanımlarını desteklemek için tam bir metrolojik karakterizasyon sunacaktır. 
TÜBİTAK UME’nin projeye katkısı MRI cihazlarının yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan ölçümlerinin değerlendirilmesi için hazırlanacak olan ve doku özelliklerini taklit edebilecek olan yapay fantomların yani  referans malzemelerin formülasyonu, sentezi, kararlılığın test edilmesi ve NMR yöntemi ile karakterize edilmesi aşamasında olacaktır. 

(Devam Ediyor)