-A +A

18NRM01 EDC-WFD: Su Çerçevesi Directive Altında Endokrin Bozucu Bileşiklerin İzlenmesi İçin Metroloji

Proje sudaki endokrin bozucu 17β-estradiol ve benzeri kimyasalların ölçümleri için Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerini yerine getirecek amaca uygun ve geçerli kılınmış güçlü metrolojik araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin asıl etkisi, geçerli kılınmış MS-tabanlı referans metotlar, yeni referans malzemeler ve laboratuvarlararası karşılaştırma  ve ayrıca, paydaşlar ve son kullanıcılar (test laboratuvarları) için eğitimler ve seminerler gibi katkılarla CEN/TC230 ve ISO/TC147 gibi çalışma gruplarına ileride oluşturacakları standartlar için zemin hazırlama yoluyla olacaktır.

(Devam Ediyor)