-A +A

BIOGAS: Biyogaz İçin Metroloji

Avrupada kullanılan biyogaz için hazırlanan Avrupa Birliği mevzuatının ihtiyaçları doğrultusuda biyogazın safsızlığı, nemi, parçaçık miktarı, kalorifik değer ve yoğunluğunun belirmesi için izlenebilir metotların geliştirilmesi ve validasyonu bu projenin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.(Tamamlandı)