-A +A

FUN09: Birleştirilmiş pH Ölçeğinin Gerçekleştirilmesi

Birleşik pH (pHabs), sulu olmayan çözeltiler, kolloidler, vs. dahil olmak üzere herhangi bir ortamın asitliğini ifade etmek için kullanılan yeni bir kavramdır. Farklı çözücülerin/ ortamların asitliklerini geleneksel tek çözücülü pH ölçekleri ile ifade etmek doğru olmayacaktır (örneğin, su içerisinde pH 7 nötr iken, asetonitril içerisinde pH 7 güçlü asidik özellik demektir).
pHabs kavramı varsayımsal olarak 1 bar proton gazı kullanılarak (tek çözücülerdeki standart durumların aksine) solvatlanmış protonların mutlak kimyasal potansiyeli ile tanımlanır.
Şu anda pHabs kavramı için güvenilir ve evrensel olarak uygulanabilir bir ölçüm yaklaşımı bulunmamaktadır. Bu projede böyle bir ölçüm yaklaşımı ve tutarlı bir kalibrasyon standartları sistemi oluşturulacaktır.

(Devam Ediyor)