-A +A

G1SI-E9-09-A 14RPT05 Euro-Thermal Developing traceable capabilities in thermal metrology

Bu proje ile;

  • Malzemelerin termofiziksel özelliklerinin incelenmesi
  • Kontak ve radyasyon sıcaklığı metrolojisi ile ilgili araştırmalara yeni girişim sağlayacak Avrupa metroloji enstitüleri ve diğer araştırma enstitülerinin ve araştırmacıların sıcaklık standartları ile ilgili konulara erişimini sağlanması
  • Sıcaklık ölçüm ve araştırma kapasitesini geliştirilmesi 
  • Gelecekte, malzemelerin termofiziksel özellikleri ve sıcaklık standartları konusunda yapılabilecek her türlü araştırmanın temellerini sağlayarak öncülük etmesi amaçlanmıştır. 

(Tamamlandı)