-A +A

G3RM-E9-02-A 14RPT03 ENVCRM Matrix Reference Materials for Environmental Analysis

Proje ile Çevresel Ölçümler alanında Matriks Referans Malzemelerin laboratuvarların değişen ve artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında çevresel ölçüm alanında faaliyet gösteren laboratuvarlar ile iletişime geçilerek referans malzeme ihtiyaçları tespit edilecek ve ayrıca proje ortağı ülkelerin CRM öncelikleri ve ortak ihtiyaçları araştırılacaktır.
Proje TÜBİTAK UME’nin koordinatörlüğünde tüm Avrupadan 9 proje ortağı (4 ulusal metroloji enstitüsü, 3 atanmış enstitü ve 2 üniversite) ile birlikte gerçekleştirilecektir. Proje ortakları kabiliyetlerini birleştirerek “Çevresel Ölçümler İçin Matriks Referans Malzemeler”in ISO Guide 34’e uygun olarak üretimi ve sertifikalandırılması çalışmalarını birlikte gerçekleştireceklerdir.
Daha fazla bilgi için lütfen proje anasayfasın ıziyaret ediniz: www.envcrm.com

(Tamamlandı)