-A +A

GridSens: Elektriksel Şebeke Karakteristiklerinin Belirlenmesi İçin Sensör Ağı Metrolojisi

Bu proje ile geliştirilen matematiksel ve istatistiksel prosedürler ve güvenlik ölçümleri, elektrik şebekelerinin monitör edilmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla kullanılan sensör ağlarının ileri seviyede ölçümleri için gereklidir. Bu prosedürler, yüksek maliyette cihaz ihtiyacını da azaltacaktır. Ayrıca, mevcut şebekelerin yapısının belirlenmesi ve dağıtım hatları ve kontrollü yüklerde kullanımının optimize edilmesi amacıyla yeni teknikler geliştirilecektir.(Tamamlandı)