-A +A

Koroner Kalp Hastalıklarının Biyobelirteçleri İçin Kantitatif Tanı Yöntemlerinin İyileştirilmesi ve Metrolojik Desteklenmesi (CARDIOMET)

Koroner kalp hastalıkları için biyobelirteç olarak işlev gören proteinlerin miktar tayini için SI izlenebilir referans ölçüm metotları geliştirmek.

(Devam Ediyor)