-A +A

MESAIL: Verimli ve Emniyetli Yeni Nesil Aydınlatıcılar İçin Metroloji

Avrupa'da 2020 stratejileri arasında yer almaktadır.
Performans talebini geçerli kılmak, kullanıcı güvenini arttırmak, katıhal tabanalı aydınlatmada kullanılan bu ürünlerin geliştirilmesi aşamasında verimliliğinin metrolojik olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Akkor filamanlı lambaların ölçümlerinin baz alındığı geleneksel optik metrolojisi, OLED, OLED dizilimleri, nano yapılı ve fosforsuz LED’ler ve yüksek güçlerdeki LED’erden oluşan yeni teknolojilere bağlı katıhal aydınlatma ürün (Solid State Lighting, SSL) teknolojisindeki teknik gelişmelerin metrolojik olarak araştırılması, yeniliğin sürüdürülebilmesi, kullanıcının bilinçlendirilmesi ve izlenebilir metrolojik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Verimli ve güvenli yenilikçi aydınlatma için metroloji projesinde, Avrupa ülkeleri metroloji enstitüleri ile konsorsiyum, endüstri ve akademik çevre ile yakın işbirliği kurularak, konfor ve güvenlik gibi önemli ayrıntıların dikkate alınacağı yeni nesil SSL ve SSL ürünlerinin ömrü için metrolojik izlenebilirliğin oluşturulması amaçtır. (Tamamlandı)