-A +A

EurA1c-2021 Yeterlilik Testi Duyurusu

IFCC tarafından organize edilen HbA1c yeterlilik testine (EurA1c programı) başvurular TÜBİTAK UME tarafından alınıyor.

Ülke öncelikleri göz önünde bulundurularak sağlık, çevre ve gıda güvenliği alanlarında yapılan ölçümlerde ihtiyaç duyulan sertifikalı referans malzeme üretimine ve yeterlilik deneylerinin düzenlenmesine yönelik olarak 2012 yılında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Kimya Grubu altında faaliyet göstermek üzere Referans Malzemeler Laboratuvarı kurulmuştur. https://rm.ume.tubitak.gov.tr/

Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC), Diyabet Biyobelirteçlerinin Kullanımı Eğitim Komitesi (IFCC C-EUBD) tarafından organize edilen ve Avrupa ülkelerinin klinik laboratuvarlarında yapılan Hemoglobin A1c (HbA1c) ölçüm sonuçlarının standardizasyon durumunun değerlendirilmesi (Laboratuvarlar arası harmonizasyonun sağlanması), ülkelerin ve ölçümlerde kullanılan cihazların performanslarının karşılaştırılması amacıyla 2016 yılından itibaren Avrupa genelinde HbA1c yeterlilik testleri (EurA1c programı) düzenlenmekte ve ülkemiz laboratuvarları her yıl bu programa katkı sağlamaktadır. Programın koordinatörlüğünü, ülkemizde bu alanda çalışmaları olan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Diler Aslan yürütmektedir. Programın organizasyonu ve finansmanı ise TÜBİTAK UME tarafından gerçekleştirilmektedir.

2016 - 2020 yılları arasında düzenlenen EurA1c yeterlilik testi programlarına ülkemizden yaklaşık 50 tıbbi (klinik) laboratuvar katılım sağlamış olup bu çalışmaların sonuçları eklerde (Ek1-5) yer almaktadır.

Ülkemizdeki klinik laboratuvarların EurA1c 2016, EurA1c 2017 ve EurA1c 2018 programlarına katılım sonuçlarının değerlendirildiği “EurA1c Laboratuvarlararası Karşılaştırma Projesi Türkiye Sonuç Raporu” ektedir (Ek6).

2021 yılında düzenlenecek olan EurA1c 2021 programına da Türkiye genelinde HbA1c ölçümü yapmakta olan klinik laboratuvarlar davet edilecek ve başvuru sırası ve/veya coğrafi temsiliyet göz önüne alınarak katılımcı laboratuvarlar belirlenecektir.

İlgili çalışmaya katılım için gerekli başvuru formu (Ek7) ve EurA1c Yeterlilik Testi duyurusu ekte (Ek8) yer almaktadır. İlgili laboratuvarlar sorumlularının başvuru formunu doldurarak koordinator Sayın Prof.Dr. Diler Aslan "daslan@pau.edu.tr” ve organizatör Sayın Dr. Fatma AKÇADAĞ “ume.h1acdiskalite@tubitak.gov.tr” e-posta adreslerine en geç 20 Ekim 2021 tarihine kadar göndermeleri beklenmektedir.

 

Ekler:

1.EurA1c-2016 Raporu (21 sayfa)

2.EurA1c-2017 Raporu (16 sayfa)

3.EurA1c-2018 Raporu (16 sayfa)

4.EurA1c-2019 Raporu (18 sayfa)

5.EurA1c-2020 Raporu (21 sayfa)

6.EurA1c-2016-2018 Türkiye Sonuç Raporu (61 sayfa)

7.EurA1c-2020 Yeterlilik Testi Başvuru Formu (1 sayfa)

8.EurA1c-2020 Yeterlilik Testi Başvuru Duyurusu (2 sayfa)

11.10.2021